Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 21:30


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2023
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 7. září, 2023
Svátek má:  Regína

Liturgický svátek:  Památka sv. Melchiora Grodeckého, kněze a mučedníka, a druhů [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Kol 1,9-14
Žl 98,2-3ab.3cd-4.5-6
-
Lk 5,1-11

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 7. září, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Melchiora Grodeckého, kněze a mučedníka, a druhů [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Kol 1,9-14

Vytrhl nás z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna.
Křesťané v Kolosách byli vytrženi z moci zla, mají podíl na věčném dědictví v Kristově království a byly jim odpuštěny hříchy. Toto je jistě důvod veliké radosti a děkování Pavla i samotných Kolosanů. Je třeba ale dále růst a přinášet plody obrácení. V životě každého věřícího jsou však také přítomny zkoušky a utrpení. Abychom v nich obstáli a vytrvali v dobrém, je nezbytné, aby v našem životě byl opravdu přítomen Bůh.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Od toho dne, kdy jsme (o vás) uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a prosit (Boha), abyste dobře poznali jeho vůli (a aby se vám dostalo) všestranné moudrosti a duchovního pochopení. Tak povedete život hodný Pána a budete se mu ve všem líbit: ponesete plody všech možných dobrých skutků a porostete v poznávání Boha. Jeho božská moc vám dá všestrannou sílu, abyste (všecky zkoušky) trpělivě vydrželi. Pak budete radostně děkovat Otci, že vás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle. On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.Text žalmu:
Žl 98,2-3ab.3cd-4.5-6

Odp.: Hospodin uvedl ve známost svou spásu.
Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
- před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
- Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost - Izraelovu domu.
Odp.
Všechny končiny země uzřely
- spásu našeho Boha.
- Jásejte Hospodinu, všechny země,
- radujte se, plesejte a hrejte!
Odp.
Hrejte Hospodinu na citeru,
- na citeru a s doprovodem zpěvu,
- za hlaholu trub a rohů
- jásejte před králem Hospodinem!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 5,1-11

Nechali všeho a šli za ním.
Tak mocné a fascinující je pro učedníky vyučující, očišťující a posílající Boží slovo z Ježíšových úst, potvrzené bohatým úlovkem (vv. 1.5.10). Tímto příběhem začíná Lukáš na klíčových Ježíšových činech vysvětlovat vnitřní strukturu Ježíšova hnutí (Petr - Dvanáct - učedníci), a tak ukazovat na kontinuitu struktury a poslání prvotní církve, jímž je především uschopňovat lidi k životu.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
(Jednou) stál Ježíš u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: "Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!" Šimon mu odpověděl: "Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě." Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: "Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!" Zmocnil se ho totiž úžas - a také všech jeho společníků - nad tím lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi." Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015