Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 22. června 2024, 04:57


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2023
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 27. června, 2023
Svátek má:  Ladislav

Liturgický svátek:  Památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 13,2.5-18
Žl 15,2-3ab.3cd-4ab.5
-
Mt 7,6.12-14

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 27. června, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Gn 13,2.5-18

Ať není spor mezi mnou a tebou, vždyť jsme blízcí příbuzní.
Abrám je velkorysý a nechá Lota vybrat si lepší úrodnou zemi v okolí Jordánu. Jistě to pro něj nebylo lehké vzdát se svých práv a být očividně znevýhodněn. Bohatí se vždy snaží ještě rozmnožit své jmění. Abrám se tak ukazuje jako vnitřně svobodný od materiálních věcí. Vede ho k tomu víra, ujišťující ho o nekonečném bohatství, které má v Bohu. Abrám miluje Boha a bližního pokládá za přednějšího než sebe.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Abrám měl velmi mnoho stád, stříbra a zlata. Také Lot, který šel s Abrámem, měl brav, skot a stany. Země jim proto nestačila, aby zůstali spolu, neboť měli tak velký majetek, že nemohli zůstat pohromadě. Došlo totiž k hádce mezi pastýři stáda Abrámova a pastýři stáda Lotova, neboť i Kananejci a Perizité bydlili tehdy v zemi. Abrám tedy řekl Lotovi: "Ať není spor mezi mnou a tebou, mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme blízcí příbuzní. Není ti otevřená celá země? Odděl se ode mne! Půjdeš-li nalevo, dám se napravo, půjdeš-li napravo, dám se nalevo." Když Lot zdvihl své oči, viděl, že celé okolí Jordánu až k Soaru je všude zavlažováno jako Hospodinova zahrada, jako Egypt - bylo to dřív, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Lot si vybral celé okolí Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili. Abrám zůstal v zemi Kanaán a Lot se usídlil v městech kolem Jordánu a tábořil až k Sodomě. Lidé ze Sodomy však byli velmi zločinní a prohřešovali se proti Hospodinu. Když se Lot oddělil, řekl Hospodin Abrámovi: "Pozdvihni své oči a rozhlédni se z místa, kde stojíš, na sever a na jih, na východ a na západ. Celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu na věky. Rozmnožím tvé potomstvo jako prach země; jenom kdo dovede spočítat zrnka prachu, spočítá i tvé potomstvo. Nuže, projdi zemí křížem krážem, neboť ji dám tobě." Potom Abrám zdvihl své stany a dospěl k doubravě Mamrea u Hebronu a vystavěl tam Hospodinu oltář.Text žalmu:
Žl 15,2-3ab.3cd-4ab.5

Odp.: Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?
Kdo žije bez vady a koná spravedlnost,
- upřímně smýšlí ve svém srdci,
- svým jazykem nepomlouvá.
Odp.
Nečiní příkoří svému bližnímu,
- netupí svého souseda.
- Nešlechetným člověkem pohrdá,
- ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
Odp.
Nelichvaří svými penězi
- a nebere úplatky proti nevinnému.
- Kdo takto jedná,
- nikdy nezakolísá!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 7,6.12-14

Co chcete, aby lidé dělali vám, to i vy dělejte jim.
Toto je tzv. zlaté pravidlo: Jednejte s druhými tak, aby mohli plněji žít - protože i vy to od nich očekáváte. To je naplnění Tóry a Proroků, to je cesta k životu. Jen ta (a prosebná modlitba) je cestou k přesvědčení těch, kteří se vůči evangeliu a jeho hlásání spíše zatvrzují.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Nedávejte svaté věci psům a neházejte svoje perly před vepře, nebo je nohama pošlapou, obrátí se proti vám a roztrhají vás. Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý Zákon i Proroci. Vejděte těsnou branou. Neboť prostorná je brána a široká cesta, která vede k záhubě, a mnoho je těch, kdo tamtudy vcházejí. Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015