Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 05:49


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2023
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 20. června, 2023
Svátek má:  Květa

Liturgický svátek:  Sv. Silverius
Liturgické období:  Mezidobí, 11. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Kor 8,1-9
Žl 146,2.5-6.7.8-9a
-
Mt 5,43-48

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 20. června, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 11. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Silverius
Text 1.čtení:
2 Kor 8,1-9

Kristus se pro vás stal chudým.
Pavel zde hovoří, stejně jako v Řím 15,26-28 a 1 Kor 16,1-3, o sbírce pro křesťany v Jeruzalémě. Klade Korinťanům za příklad štědrost Makedoňanů a milost Ježíše Krista, chudého pro naše zbohatnutí. Má se tímto způsobem uskutečnit ideál rovnosti, bratrského sdílení všech dober a eliminace velkých sociálních nerovností. Plodem sbírky pak bude také růst jednoty společenství církve.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři, podáváme vám zprávu, jakého projevu Boží přízně se dostalo církevním obcím v Makedonii: navštívilo je sice těžké soužení, ale byli přitom plní radosti, a přesto, že jsou tak velice chudí, velkodušně se projevilo jejich dobré srdce. Mohu to dosvědčit, že udělali všechno, co mohli, ano ještě více, než mohli, a sami od sebe a velmi naléhavě prosili o milost, aby se směli zúčastnit na dobročinném díle k podpoře křesťanů. Udělali více, než jsme čekali: už napřed sami sebe odevzdali Pánu a nám, protože Bůh to chtěl. A proto jsme vybídli Tita, aby i toto dílo lásky u vás dokončil, jak s tím už dříve začal. Nuže, jako vynikáte po každé stránce: ve víře i ve slově, v poznání, ve vší horlivosti a lásce, kterou jste od nás přijali, tak se vyznamenejte i v tomto díle lásky. Neříkám to jako rozkaz, ale chtěl bych na horlivosti druhých vyzkoušet, že také vaše láska je pravá. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby.Text žalmu:
Žl 146,2.5-6.7.8-9a

Odp.: Duše má, chval Hospodina!
Nebo: Aleluja. Pokud žiji, chci chválit Hospodina,
- pokud budu, chci opěvovat svého Boha.
Odp.
Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův,
- kdo doufá v Hospodina, svého Boha.
- On učinil nebe i zemi,
- moře i vše, co je v nich.
- On zachovává věrnost navěky.
Odp.
Zjednává právo utlačeným,
- dává chléb lačným.
- Hospodin vysvobozuje vězně.
Odp.
Hospodin otvírá oči slepým,
- Hospodin napřimuje sklíčené,
- Hospodin miluje spravedlivé,
- Hospodin chrání přistěhovalce.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 5,43-48

Milujte své nepřátele!
Příkaz lásky k bližnímu a nenávisti k nepříteli, který měl sloužit životu ve společenství Božího lidu a jeho ochraně od všeho rozkladného a protibožského není naplněn, pokud učedníka nevede k odvážnému kroku lásky k nepřátelům. Ta pak chrání lépe a trvaleji než nenávist. Vždyť právě toto je cestou Boží dokonalosti, k níž je učedník pozván skrze naplněnou spravedlnost a svůj synovský vztah k Otci.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Miluj svého bližního' a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete jen své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015