Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 21:45


Následující měsíc » « Předchozí měsíckvětna 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: květen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 14. května, 2023
Svátek má:  Bonifác

Liturgický svátek:  Svátek sv. Matěje, apoštola [Svátek]
Liturgické období:  6.neděle velikonoční
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 8,5-8.14-17
Žl 66,1-3a.4-5.6-7a.16+20
1 Petr 3,15-18
Jan 14,15-21

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 14. května, 2023

Liturgické období:  6.neděle velikonoční
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Svátek sv. Matěje, apoštola [Svátek]
Text 1.čtení:
Sk 8,5-8.14-17

Vložili na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého.

Čtení ze Skutků apoštolů.
Filip přišel do hlavního samařského města a hlásal tam Krista. Všichni lidé dávali pozor na to, co Filip mluví, protože slyšeli a viděli, že dělá zázraky. Z mnoha (posedlých) totiž vycházeli nečistí duchové s velkým křikem. Také bylo uzdraveno mnoho ochrnutých a chromých. Celé město se z toho převelice radovalo. Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Ti tam přišli a modlili se za ně, aby dostali Ducha svatého. Do té doby totiž na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Vložili tedy na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého.Text žalmu:
Žl 66,1-3a.4-5.6-7a.16+20

Odp.: Jásejte Bohu, všechny země! Nebo: Aleluja.
Jásejte Bohu, všechny země,
- opěvujte slávu jeho jména,
- vzdejte mu velkolepou chválu!
- Řekněte Bohu: "Jak úžasná jsou tvá díla!"
Odp.
"Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá,
- nechť opěvuje tvé jméno."
- Pojďte a pozorujte Boží skutky:
- podivuhodně jednal s lidmi!
Odp.
Moře proměnil v souš;
- suchou nohou přešli řeku,
- proto se radujme v Bohu!
- Vládne svou mocí navěky.
Odp.
Pojďte, slyšte, všichni bohabojní,
- chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši.
- Bůh buď veleben,
- že neodmítl mou prosbu,
- že mi neodňal svou lásku.
Odp.Text 2.čtení:
1 Petr 3,15-18

Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, ale ovšem s jemností a skromností. Musíte však mít přitom sami dobré svědomí! Pak se budou muset zastydět za své špatné řeči ti, kdo pomlouvají vaše dobré křesťanské chování. Je přece lépe, abyste snášeli utrpení - chce-li to tak Bůh - za to, že jednáte dobře, než za to, že jste udělali něco špatného. Vždyť i Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život.Text evangelia:
Jan 14,15-21

Budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás sirotky. (Zase) k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015