Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 22:24


Následující měsíc » « Předchozí měsícdubna 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: duben 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 25. dubna, 2024
Svátek má:  Marek

Liturgický svátek:  Svátek sv. Marka, evangelisty [Svátek]
Liturgické období:  4.týden velikonoční
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Petr 5,5b-14
Žl 89,2-3.6-7.16-17
-
Mk 16,15-20

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 25. dubna, 2024

Liturgické období:  4.týden velikonoční
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Svátek sv. Marka, evangelisty [Svátek]
Text 1.čtení:
1 Petr 5,5b-14

Pozdravuje vás Marek, můj syn.
V závěrečné části svého prvního listu doporučuje Petr podřízenost (v. 6), důvěru v Boha (v. 7), bdělost, abychom mohli obstát, pevnost ve víře. Upozorňuje na útoky zla (vv. 8-9). Marka, autora druhého evangelia, nazval Papia "tlumočníkem Petrovým". On nejlépe popisuje s jemnou psychologií prvního z apoštolů.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, neboť `Bůh se staví proti pyšným, ale dává milost pokorným'. Pokorně se proto skloňte pod mocnou ruku Boží, a on vás povýší, až k tomu přijde čas. `Na něj hoďte všechnu svou starost', vždyť jemu na vás záleží. Buďte střízliví a bděte, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout. Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po (celém) světě musejí také tak trpět. Když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro (zásluhy) Krista Ježíše povolal ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní. Jemu patří vláda na věčné věky. Amen. Píšu vám toto krátké psaní prostřednictvím Silvána, kterého pokládám za věrného bratra; chtěl jsem vám dodat odvahy a dosvědčit vám, že toto je pravá Boží milost; stůjte v ní. Spoluvyvolená (církevní obec) babylónská vás pozdravuje, rovněž Marek, můj (duchovní) syn. Pozdravte se ve spolek políbením lásky. Pokoj vám všem, kteří jste spojeni v Kristu.Text žalmu:
Žl 89,2-3.6-7.16-17

Odp.: Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Nebo: Aleluja.
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech,
- po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.
- Řekl jsi totiž: "Navěky je založena milost".
- Na nebi jsi upevnil svou věrnost.
Odp.
Nebesa oslavují tvé divy, Hospodine,
- a tvou věrnost shromáždění svatých.
- Neboť kdo se může v oblacích rovnat Hospodinu,
- kdo z Božích synů se podobá Pánu?
Odp.
Šťastný je lid, který dovede oslavovat,
- chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.
- V tvém jménu jásají ustavičně
- a honosí se tvou spravedlností.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 16,15-20

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium!
Evangelista Marek hutným a podstatným způsobem shrnuje v několika stručných větách "kerygma", poselství spásy. Je to také sloh Petra, drsného rybáře, který se stal rybářem lidí, takže ve všem je zde průhlednost, pokora, velkodušnost a odvaha.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům, řekl jim: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: ve jménu mém budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady (do ruky), a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se." Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela.Doplňující text:
Sv. Marka, evangelisty - SvátekLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015