Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 22:41


Následující měsíc » « Předchozí měsícdubna 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: duben 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 16. dubna, 2024
Svátek má:  Irena

Liturgický svátek:  Sv. Bernadetta Sourbirousová
Liturgické období:  3.týden velikonoční
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 7,51-8,1a
Žl 31,3cd-4.6ab+7b+8a.17+21ab
-
Jan 6,30-35

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 16. dubna, 2024

Liturgické období:  3.týden velikonoční
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Bernadetta Sourbirousová
Text 1.čtení:
Sk 7,51-8,1a

Pane Ježíši, přijmi mého ducha!

Čtení ze Skutků apoštolů.
Štěpán pravil lidu, starším a učitelům Zákona: "Vy tvrdošíjní s neobřezaným srdcem a neobřezanýma ušima! Vy vždycky odporujete Duchu svatému - jak vaši otcové, tak i vy. Koho z proroků nepronásledovali vaši otcové? Zabíjeli ty, kteří předpovídali příchod Spravedlivého. A vy jste ho teď skutečně zradili a zavraždili! Zákon od andělů vyhlášený jste sice přijali, ale nezachovali jste ho." Když to slyšeli, velmi se rozzuřili a skřípali zuby proti němu. On však, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: "Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici!" Oni se však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a začali ho kamenovat. Svědkové si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže - jmenoval se Šavel. Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: "Pane, nepřičítej jim tento hřích." A po těch slovech skonal. Šavel plně schvaloval, že ho zabili.Text žalmu:
Žl 31,3cd-4.6ab+7b+8a.17+21ab

Odp.: Do tvých rukou, Hospodine, svěřuji svého ducha. Nebo: Aleluja.
Buď mi, Hospodine, ochrannou skálou,
- opevněnou tvrzí k mé záchraně,
- vždyť ty jsi má skála a má tvrz,
- pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.
Odp.
Do tvých rukou svěřuji svého ducha,
- Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.
- Já však důvěřuji v Hospodina,
- budu se veselit a jásat nad tvým slitováním.
Odp.
Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku,
- zachraň mě svou slitovností.
- Tvoje tvář je mi bezpečnou ochranou
- před spiknutím lidí.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 6,30-35

Ne Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Zástup řekl Ježíšovi: "Jaké ty děláš znamení, abychom (ho) viděli a uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na poušti manu, jak je psáno: `Chléb z nebe jim dal jíst.'" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." Prosili ho tedy: "Pane, dávej nám ten chléb pořád." Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015