Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 05:16


Následující měsíc » « Předchozí měsícdubna 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: duben 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 11. dubna, 2024
Svátek má:  Izabela

Liturgický svátek:  Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  2.týden velikonoční
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 5,27-33
Žl 34,2+9.17-18.19-20
-
Jan 3,31-36

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 11. dubna, 2024

Liturgické období:  2.týden velikonoční
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Sk 5,27-33

My jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý.

Čtení ze Skutků apoštolů.
Když (služebníci) přivedli (apoštoly) a postavili je před veleradu, začal je velekněz vyslýchat: "Přísně jsme vám přece přikázali, že v tom jménu už nesmíte učit. Přesto však Jeruzalém je plný toho vašeho učení a chcete na nás přivolat pomstu za krev onoho člověka!" Ale Petr a ostatní apoštolové na to řekli: "Více je třeba poslouchat Boha než lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, když vy jste ho pověsili na dřevo a zabili. Ale Bůh ho povýšil po své pravici jako vůdce a spasitele, aby Izraeli dopřál obrácení a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají." Když to uslyšeli, rozzuřili se a rozhodli, že je sprovodí ze světa.Text žalmu:
Žl 34,2+9.17-18.19-20

Odp.: Ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. Nebo: Aleluja.
Ustavičně chci velebit Hospodina,
- vždy bude v mých ústech jeho chvála.
- Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
- blaze člověku, který se k němu utíká.
Odp.
Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo,
- aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.
- (Spravedliví) volali, a Hospodin slyšel
- vysvobodil je z každé jejich tísně.
Odp.
Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce,
- na duchu zlomené zachraňuje.
- Spravedlivý mívá mnoho soužení,
- Hospodin však ho ze všech vyprostí.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 3,31-36

Otec miluje Syna a všechno mu dal do rukou.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Kdo přichází shora, je nade všemi; kdo pochází ze země, je pozemský a mluví pozemsky. Kdo přichází z nebe, je nade všemi; svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo však jeho svědectví přijal, dotvrdil tím, že Bůh je pravdivý. Vždyť ten, kterého poslal Bůh, mluví slova Boží; (Bůh) mu totiž dává Ducha v míře neomezené. Otec miluje Syna a všechno mu dal do rukou. Kdo věří v Syna, má život věčný; kdo však odpírá věřit v Syna, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015