Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 05:16


Následující měsíc » « Předchozí měsíckvětna 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: květen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 8. května, 2023
Svátek má:  Den osvobození

Liturgický svátek:  Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí [Nezávazná památka]
Liturgické období:  5.týden velikonoční
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 14,5-18
Žl 115,1-2.3-4.15-16
-
Jan 14,21-26

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 8. května, 2023

Liturgické období:  5.týden velikonoční
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Sk 14,5-18

My vám neseme radostnou zvěst, že se máte odvrátit od těchto nicotných model k Bohu živému.

Čtení ze Skutků apoštolů.
Když (Pavel a Barnabáš) zpozorovali, že se (v Ikóniu) pohané a židé se svými předními muži už strojí k tomu, aby je ztýrali a kamenovali, utekli do lykaonských měst Lystry a Derbe a do jejich okolí a tam hlásali radostnou zvěst. V Lystře žil jeden muž nemocný na nohy. Mohl jen sedět, protože byl od narození chromý a nikdy nechodil. Ten slyšel Pavla kázat. Pavel se na něj zahleděl a viděl u něho víru, že může být uzdraven. Proto zavolal silným hlasem: "Postav se zpříma na nohy!" A chromý vyskočil a chodil. Když zástup lidí uviděl, co Pavel udělal, začal lykaonsky křičet: "Sestoupili k nám bohové v lidské podobě!" A Barnabášovi říkali Zeus, Pavlovi Hermes, protože hlavně on mluvil. Kněz od Diova chrámu z předměstí dal k bráně přivést ověnčené býky a chtěl s lidmi obětovat. Jakmile o tom apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli si šaty, vběhli mezi zástup a volali: "Lidi, co to děláte! I my jsme přece jenom slabí lidé jako vy! My vám jen neseme radostnou zvěst, že se máte odvrátit od těchto nicotných model k Bohu živému. On učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich. V minulosti sice nechával všechny národy, aby si žily po svém, třebaže se nepoznán projevoval tím, jak prokazoval dobro: z nebe vám dával déšť a úrodné časy, jídla dosyta a plno radosti do srdce." Jen stěží zadrželi těmito slovy ten zástup lidí, aby jim neobětoval.Text žalmu:
Žl 115,1-2.3-4.15-16

Odp.: Nikoli nám, Hospodine, ale svému jménu zjednej slávu. Nebo: Aleluja.
Nikoli nám, Hospodine, nikoli nám,
- ale svému jménu zjednej slávu
- pro své milosrdenství, pro svou věrnost!
- Proč mají pohané říkat:
- "Kdepak je ten jejich Bůh?"
Odp.
Bůh náš je na nebesích,
- učinil všechno, co chtěl.
- Jejich modly jsou stříbro a zlato,
- dílo lidských rukou.
Odp.
Požehnáni jste od Hospodina,
- který učinil nebe i zemi.
- Nebesa jsou nebem pro Hospodina,
- avšak zemi dal lidským dětem.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 14,21-26

Přímluvce, kterého Otec pošle, ten vás naučí všemu.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat." Zeptal se ho Juda - ne ten Iškariotský: "Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, a světu ne?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A (přece) slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015