Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 05:57


Následující měsíc » « Předchozí měsíckvětna 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: květen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 27. května, 2024
Svátek má:  Valdemar

Liturgický svátek:  Památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 8. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Petr 1,3-9
Žl 111,1-2.5-6.9+10c
-
Mk 10,17-27

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 27. května, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 8. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
1 Petr 1,3-9

Krista milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte a zato budete jásat v nevýslovné radosti.
První list Petrův je vlastně raně křesťanská katecheze. Poznáváme z něj, za jakých podmínek křesťané v dobách všeobecného pronásledování přijímali svoji víru. Nezamlčelo se jim, že je dočasně musí trápit zkoušky, které jejich víru pročistí. Avšak s vírou je spjata také naděje "na dědictví skvělé a trvalé" a láska k Ježíši, jehož katechumeni na rozdíl od apoštolů neviděli, ale v něhož věří, třebaže ho ještě nevidí přicházet na konci věků.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.
Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, (na dědictví) skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc (a vede) ke spáse, která se má ukázat (nyní) v poslední době. A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše.Text žalmu:
Žl 111,1-2.5-6.9+10c

Odp.: Hospodin bude neustále pamatovat na svou smlouvu.
Nebo: Aleluja. Oslavím Hospodina celým srdcem,
- ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.
- Veliká jsou Hospodinova díla,
- ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.
Odp.
Dal pokrm těm, kdo se ho bojí,
- neustále bude pamatovat na svou smlouvu.
- Své mocné činy ukázal svému lidu,
- když jim dal majetek pohanů.
Odp.
Vykoupení seslal svému lidu,
- sjednal navěky svou smlouvu;
- svaté a velebné je jméno jeho,
- jeho chvála zůstává navždy.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 10,17-27

Prodej všechno, co máš, a následuj mě.
Ježíš touto výzvou otvírá onomu člověku jedinečnou možnost dovršení jeho života již nyní na cestě následování. Přes tuto šanci a přes všechnu Ježíšovu lásku muž odchází smutný a nevstoupil (dnes!) do zde a nyní již přítomného Božího království na Ježíšově cestě. Bohatství nemusí bránit získat věčný život po smrti, ale skoro vždy brání následování v přítomnosti.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký (člověk), poklekl před ním a ptal se ho: "Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?" Ježíš mu odpověděl: "Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: `Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!'" On mu na to řekl: "Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí." Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: "Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!" On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: "Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!" Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: "Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království." Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015