Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 15. dubna 2024, 07:51


Následující měsíc » « Předchozí měsícdubna 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: duben 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 17. dubna, 2023
Svátek má:  Rudolf

Liturgický svátek:  Sv. Inocenc
Liturgické období:  2.týden velikonoční
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 4,23-31
Žl 2,1-3.4-6.7-9
-
Jan 3,1-8

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 17. dubna, 2023

Liturgické období:  2.týden velikonoční
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Inocenc
Text 1.čtení:
Sk 4,23-31

Když skončili modlitbu, byli všichni naplněni Duchem svatým, takže s odvahou hlásali Boží slovo.

Čtení ze Skutků apoštolů.
Když byli (Petr a Jan) propuštěni, přišli k svým a pověděli jim, co všecko jim řekli velekněží a starší. Když to uslyšeli, společně zvolali k Bohu: "Pane, ty jsi stvořil nebe a zemi, moře i všechno, co je v nich. Ty jsi řekl pod vlivem Ducha svatého ústy svého služebníka, našeho praotce Davida: 'Proč se pohané bouří, proč národy osnují marné plány? Pozdvihují se pozemští králové a vládcové se spolčují proti Pánu a proti jeho Pomazanému.' Ano, skutečně, v tomto městě se spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohany a s izraelským lidem proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi pomazal (za Mesiáše). Tak vykonali, co předem určila tvoje moc a tvé rozhodnutí. A teď pohleď, Pane, jak vyhrožují! Dej tedy svým služebníkům, aby tvoje slovo hlásali s veškerou odvahou, a ty přitom zasahuj svou mocí, aby se skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše dála uzdravení a znamení a divy." A když skončili tuto modlitbu, otřáslo se to místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým, takže s odvahou hlásali Boží slovo.Text žalmu:
Žl 2,1-3.4-6.7-9

Odp.: Blaze všem, kdo se uchylují k Hospodinu. Nebo: Aleluja.
Proč se pohané bouří,
- proč národy strojí marné plány?
- Pozdvihují se pozemští králové
- a vladaři se spolu umlouvají
- proti Hospodinu a jeho Pomazanému.
- "Rozlámejme jejich okovy
- a odhoďme jejich pouta!"
Odp.
Směje se ten, který na nebesích trůní,
- jsou Pánu k smíchu.
- Potom k nim rozhorlen mluví,
- děsí je svým hněvem.
- "Já jsem přece ustanovil svého krále
- na Siónu, na své svaté hoře!"
Odp.
Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí,
- Pán mi řekl: "Ty jsi můj syn,
- já jsem tě dnes zplodil.
- Požádej mě, a dám ti v majetek národy,
- do vlastnictví končiny země.
- Můžeš je roztlouci železným prutem,
- jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít."
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 3,1-8

Jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže spatřit Boží království.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Mezi farizeji byl člověk, jmenoval se Nikodém, člen židovské velerady. Ten přišel (k Ježíšovi) v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, protože nikdo nemůže konat ta znamení, která konáš ty, není-li s ním Bůh." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže spatřit Boží království." Nikodém mu namítl: "Jak se může člověk narodit, když je starý? Přece nemůže podruhé vejít do mateřského lůna a narodit se." Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znova. Vítr vane, kam chce; slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015