Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 20. června 2024, 03:55


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 20. února, 2023
Svátek má:  Oldřich

Liturgický svátek:  Sv. Nikefor
Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sir 1,1-10
Žl 93,1ab.1c-2.5
-
Mk 9,14-29

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 20. února, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Nikefor
Text 1.čtení:
Sir 1,1-10

Dříve než to vše byla stvořena moudrost.
Kniha Sirachovcova se otevírá úvahami o moudrosti. Moudrost je takto charakterizována: 1. jako skrytý řád, jenž Bůh vložil do materiálního světa, ale který není pochopitelný pro člověka (vv.2-3); 2. jako Boží vlastnost, která výhradně jemu přináleží (v.6); 3. jako lidská ctnost, která je Božím darem pro ty, kteří ho milují (v.8). Moudrost spočívá v poslušnosti a důvěře v Boha a je důvodem radosti a požehnání v životě člověka.

Začátek knihy Sirachovcovy.
Všechna moudrost přichází od Boha je s ním navěky. Písek moře a kapky deště a dny staletí - kdo může spočítat? Výši nebes a šíři země, hloubku moře - kdo může změřit? Dříve než to všechno byla stvořena moudrost, zkušená rozvaha je od věčnosti. Kořen moudrosti - komu byl odhalen, a záměry její - kdo poznává? Pouze jeden je moudrý, nesmírně strašný, ten, který sedí na svém trůnu - Pán. On ji stvořil, viděl ji a spočítal a vylil ji na všechna svá díla, na vše, co žije, podle své štědrosti; udělil ji těm, kteří ho milují.Text žalmu:
Žl 93,1ab.1c-2.5

Odp.: Hospodin kraluje, oděl se velebností.
Hospodin kraluje, oděl se velebností,
- oděl se Hospodin, opásal se mocí.
Odp.
Dal světu základ,
- že nezakolísá,
- pevný je tvůj trůn od pradávna,
- jsi od věčnosti.
Odp.
Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé,
- tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 9,14-29

Věřím, Pane, pomoz mé slabé víře!
Právě takovéto "důvěryplné nevíře" je možné vše. Postoj otce, který se v nouzi zcela v dialogu spojuje s Ježíšem, je postojem modlitby, který chybí učedníkům. Ježíšovo zklamání a výčitku však nenásleduje hrozba, ale ukázání cesty platné v jakékoli situaci - přivést k němu!

Slova svatého evangelia podle Marka.
(Když Ježíš sestoupil s hory a) přišel k učedníkům, uviděl kolem nich velký zástup a učitele Zákona, jak se s nimi přou. Jakmile ho všichni ti lidé spatřili, (zachvěli se) posvátnou bázní, seběhli se kolem něho a pozdravovali ho. Zeptal se jich: "Proč se s nimi přete?" Jeden z těch lidí mu odpověděl: "Mistře, přivedl jsem k tobě svého syna. Má v sobě ducha němoty. Když ho popadne, srazí ho k zemi a on má pěnu na ústech, skřípe zuby a strne. Prosil jsem tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nedovedli to." On jim na to řekl: "Pokolení nevěřící! Jak dlouho ještě mám být u vás? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte ho ke mně!" Přivedli ho k němu. Jakmile duch spatřil (Ježíše), hned zkroutil chlapce křečí. Padl na zem a svíjel se s pěnou na ústech. Ježíš se zeptal jeho otce: "Jak dlouho to má?" Odpověděl: "Odmalička; a často ho i do ohně hodil nebo do vody, aby ho zničil. Ale můžeš-li něco, měj s námi slitování a pomoz nám!" Ježíš mu odpověděl: "Můžeš-li!? Všechno je možné tomu, kdo věří!" Otec toho chlapce hned zvolal: "Věřím! Pomoz mé slabé víře!" Když Ježíš viděl, že se lid sbíhá, pohrozil nečistému duchu: "Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji: Vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej!" (Duch) vykřikl, silně jím zalomcoval a vyšel. (Chlapec) zůstal jako mrtvý, takže mnozí mysleli, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, zvedl ho a on vstal. Když (Ježíš) vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, zeptali se ho: "Proč jsme ho nemohli vyhnat my?" Odpověděl jim: " Takový ďábel nemůže být vyhnán ničím jiným než modlitbou."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015