Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 22:32


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2022
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 16. února, 2022
Svátek má:  Ljuba

Liturgický svátek:  Sv. Juliána
Liturgické období:  Mezidobí, 6. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jak 1,19-27
Žl 15,2-3a.3bc-4ab.5
-
Mk 8,22-26

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 16. února, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 6. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Juliána
Text 1.čtení:
Jak 1,19-27

To slovo musíte uvádět ve skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali.
V pozadí Jakubova výkladu jako bychom rozpoznávali Kristův výrok: "Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho" (Lk 11,28). Nejprve nám vštěpuje ochotu vyslechnout slovo a být k němu vnímaví. Poté přechází uvedení slova ve skutek. Jednání v souladu s Božím slovem označuje Jakub dnes nemoderním slovem "zbožnost". Pravá zbožnost má soucit se slabými (sirotky a vdovami) a nepodléhá svodům tohoto světa.

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Pamatujte si toto, moji milovaní bratři: člověk má být čilý, když něčemu naslouchá, ale váhavý (než začne) mluvit nebo než se rozzlobí. Když se totiž člověk rozzlobí, nedělá, co je před Bohem spravedlivé. Proto odložte všechno, co je špatné, všechno, v čem se zlo dere dopředu, a v tichosti buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo jako semeno a může zachránit vaši duši.
To slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali. To byste klamali sami sebe. Neboť když někdo to slovo jenom poslouchá, ale nejedná (podle něho), ten se podobá člověku, který pozoruje svůj vzhled v zrcadle: podívá se na sebe, odejde, a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však důkladně zahledí do dokonalého zákona svobody a přitom vytrvá, kdo není jen posluchač zapomnětlivý, ale (skutečně) podle toho jedná, ten v tom jednání najde svou blaženost. Když si někdo myslí, že je zbožný, ale přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame sám sebe a jeho zbožnost nemá cenu. Zbožnost ryzí a bezvadná před Bohem a Otcem je toto: ujímat se sirotků a vdov v jejich tísni a uchovat se neposkvrněný od světa.Text žalmu:
Žl 15,2-3a.3bc-4ab.5

Odp.: Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře.
Kdo žije bez vady a koná spravedlnost,
- upřímně smýšlí ve svém srdci,
- svým jazykem nepomlouvá.
Odp.
Nečiní příkoří svému bližnímu,
- netupí svého souseda.
- Nešlechetným člověkem pohrdá,
- ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
Odp.
Nelichvaří svými penězi
- a nebere úplatky proti nevinnému.
- Kdo takto jedná,
- nikdy nezakolísá!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 8,22-26

Byl uzdraven, takže viděl všechno úplně jasně.
Předtím se motal ve své poloslepotě, podobně jako učedníci, kteří "mají oči, ale (ještě zcela jasně) nevidí". A jako Ježíš mohl uzdravit jej, mají šanci i nechápaví učedníci. Ježíš osvobozuje slepé ke světlu, učedníky k víře a všechny k cestě kříže. Vyprávěním snad také prosvítá křestní a biřmovací praxe prvotní církve (přivedení kmotra, vyvedení z hříchu, osvícení, vkládání rukou, poslání).

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš s učedníky přišli do Betsaidy. Přivedli mu jednoho slepce s prosbou, aby se ho dotkl. On vzal toho slepého za ruku, vyvedl ho ven z vesnice, dotkl se slinou jeho očí, vložil na něho ruce a ptal se ho: "Vidíš něco?" On pozvedl oči a odpověděl: "Vidím lidi, vidím je jako stromy - a chodí." Potom mu znovu vložil ruce na oči. Tu se mu projasnil zrak, byl uzdraven, takže viděl všechno úplně jasně. Poslal ho domů a řekl: "Ale do vesnice nechoď!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015