Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 05:56


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2023
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 6. října, 2023
Svátek má:  Hanuš

Liturgický svátek:  Památka sv. Bruna, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Bar 1,15-22
Žl 79(78), 1-2.3-5.8.9
-
Lk 10,13-16

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 6. října, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Bruna, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Bar 1,15-22

Zhřešili jsme proti Pánu, neposlouchali jsme ho.
Toto kající vyznání rozvíjí motiv rozptýlení a hanby Izraele pro těžké hříchy, kterých se dopouštěl. Na jedné straně je zde moudrý a nekonečně milosrdný Bůh, starající se o svůj lid, a na druhé straně nevděčný a hloupý Izrael, který hříchy na sebe uvádí všechno zlo, jež prožívá. Pokorné a upřímné vyznání svých provinění je jedinou cestou k obnovení Smlouvy a k tomu, aby se Izrael opět stal lidem, který Bůh vede a chrání.

Čtení z knihy proroka Barucha.
Pán, náš Bůh, je spravedlivý, my se však dnes musíme rdít hanbou, my Judovci i obyvatelé Jeruzaléma, naši králové, naše knížata, naši kněží, naši proroci i naši otcové. Zhřešili jsme proti Pánu, neposlouchali jsme ho, neslyšeli jsme rozkaz Pána, našeho Boha, a nežili jsme podle příkazů, které nám dal. Ode dne, kdy Pán vyvedl naše otce z egyptské země, až do dneška neposlouchali jsme Pána, našeho Boha, z lehkomyslnosti jsme nedbali jeho hlasu. I ulpělo na nás zlo a prokletí, kterým hrozil Pán ústy svého služebníka Mojžíše, když vyvedl naše otce z egyptské země, aby nám dal zemi oplývající mlékem a medem. A tak je tomu dnes. Neposlechli jsme hlas Pána, našeho Boha, i když nás napomínali proroci, které k nám posílal, ale odešli jsme každý za zálibami svého zlého srdce, sloužili cizím bohům a dělali to, co bylo zlé v očích Pána, našeho Boha.Text žalmu:
Žl 79(78), 1-2.3-5.8.9

Odp.: Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Bože!
Bože, pohané vtrhli do tvého dědictví,
- poskvrnili tvůj svatý chrám,
- Jeruzalém proměnili v trosky.
- Dali mrtvoly tvých služebníků za pokrm nebeskému ptactvu,
- těla tvých zbožných divoké zvěři.
Odp.
Jejich krev vylévali jako vodu kolem Jeruzaléma,
- nebylo, kdo by je pohřbil.
- Jsme vydáni pohaně svých sousedů,
- na potupu a výsměch svému okolí.
- Jak dlouho, Hospodine? Budeš se stále hněvat?
- Bude planout tvé rozhorlení jako oheň?
Odp.
Nepřipomínej nám viny předků,
- tvé milosrdenství ať nám pospíchá vstříc,
- vždyť jsme tak zbědovaní!
Odp.
Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, pro slávu svého jména
- vysvoboď nás a odpusť nám hříchy pro své jméno.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 10,13-16

Kdo pohrdá mnou, pohrdá tím, který mě poslal.
Ztotožnění posílajícího a posla (řec. "apostolos", instituce pověřenců zplnomocněných k předání poselství) je založeno na totožnosti jimi předávaného poselství, jehož odmítnutí vede ke stejným důsledkům, ať už jej zvěstoval Ježíš nebo jeho vyslanci ("apoštolové").

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl: "Běda tobě, Chorazine, běda tobě, Betsaido! Kdyby se staly v Tyru a Sidónu takové zázraky jako u vás, už dávno by se obrátili k pokání v žínici a v popelu. Ale Tyru a Sidónu se povede na soudu lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do pekla klesneš! Kdo poslouchá vás, poslouchá mne, kdo pohrdá vámi, pohrdá mnou; kdo však pohrdá mnou, pohrdá tím, který mě poslal."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015