Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 22:43


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2023
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 30. října, 2023
Svátek má:  Tadeáš

Liturgický svátek:  Sv. Marcel
Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Řím 8,12-17
Žl 68,2+4.6-7ab.20-21
-
Lk 13,10-17

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 30. října, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Marcel
Text 1.čtení:
Řím 8,12-17

Dostali jste ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: "Abba, Otče!"
Víme, že otroctví jako oficiální součást společnosti je už záležitostí učebnic dějepisu. A přesto možná právě dnes více než jindy jsou lidé otroctvím ohroženi. Nenápadným, skrytým, ale o to více znesvobodňujícím a ubíjejícím. Pravé osvobození totiž spočívá v otevřenosti pro Ducha svatého. Kdo se nechává vést Duchem, byl vykoupen z otroctví hříchu a světa. Otročím tělu, penězům, slávě nebo z mého nitra vychází osvobozující volání "Abba, Otče!"?

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři, nejsme vázáni povinnostmi k tělu, že bychom museli žít, jak chce tělo. Žijete-li totiž tak, jak chce tělo, musíte umřít; jestliže však s pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít. Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: "Abba, Otče!" Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch (svatý), že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy.Text žalmu:
Žl 68,2+4.6-7ab.20-21

Odp.: Náš Bůh je Bohem spásy.
Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozptylují,
- ti, kdo ho nenávidí, prchají před ním.
- Spravedliví se však radují, jásají před Bohem
- a veselí se v radosti.
Odp.
Otec sirotků, ochránce vdov
- je Bůh ve svém svatém příbytku.
- Bůh zjednává opuštěným domov,
- vězně vyvádí k šťastnému životu.
Odp.
Ať je Pán žehnán každý den,
- nosí naše břemena, Bůh, naše spása.
- Náš Bůh je Bohem spásy,
- Hospodin, Bůh, dává uniknout smrti.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 13,10-17

Tato dcera Abrahámova neměla být osvobozena od pouta v den sobotní?
Vždyť právě tak je hluboce zjevena Boží touha po spáse člověka, která je i základem sedmidenního týdne. Reakce "zástupu" a "protivníků" se víc a více od sebe liší a napětí na cestě do Jeruzaléma se stále stupňuje.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš učil v sobotu v jedné synagoze. Právě tam byla žena už osmnáct let posedlá duchem způsobujícím nemoc: byla celá ohnutá a vůbec se nemohla napřímit. Jakmile ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě a řekl jí: "Ženo, jsi zbavena své nemoci"; a vložil na ni ruce. Okamžitě se narovnala a velebila Boha. Představený synagogy však těžce nesl, že Ježíš uzdravuje v sobotu; řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se má pracovat. V ty dny tedy přicházejte a nechávejte se uzdravovat, a ne v den sobotní!" Pán mu však odpověděl: "Pokrytci! Neodvazuje každý z vás v sobotu svého býka nebo osla od žlabu a nevede ho napojit? A tato žena je přece Abrahámova dcera a satan ji měl spoutanou plných osmnáct let; ta neměla být osvobozena od toho pouta v den sobotní?" Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad všemi podivuhodnými činy, které on dělal.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015