Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 13. července 2024, 20:40


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 24. listopadu, 2023
Svátek má:  Emílie

Liturgický svátek:  Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Mak 4,36-37.52-59
1 Kron 29,10bc.11abc.11d-12a.12bcd
-
Lk 19,45-48

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 24. listopadu, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků [Závazná památka]
Text 1.čtení:
1 Mak 4,36-37.52-59

Slavili posvěcení oltáře a s radostí obětovali celopaly.
Chrám byl centrem náboženského života a nutným rámcem pro celistvé zachovávání Zákona. Tedy hned poté, co Makabejští získali první vítězství, jdou očistit, opravit a znovuposvětit znesvěcený chrám. Chrám je opět znamením Boží přítomnosti, jeho Smlouvy a jeho věrnosti ke svým vyvoleným. Svátek posvěcení chrámu je dodnes v židovstvu znám pod názvem "chanuka". Zmiňuje se o něm i Janovo evangelium 10,22.

Čtení z první knihy Makabejské.
Juda a jeho bratři řekli: "Hle, naši nepřátelé jsou poraženi, pojďme očistit svatyni a znovu ji posvětit." Všechno vojsko se shromáždilo a vystoupilo na horu Sión. Dvacátého pátého dne devátého měsíce - měsíce kislevu - roku sto čtyřicátého osmého vstali časně zrána a podle zákona přinesli oběti na novém zápalném oltáři, který zbudovali. Téhož měsíce a téhož dne, kdy ho pohané znesvětili, byl zasvěcen zpěvy za doprovodu citer, harf a cimbálů. Všechen lid padl na tvář, klaněli se a do nebe velebili Boha, který jim popřál zdar, osm dní slavili posvěcení oltáře, s radostí obětovali celopaly a přinesli oběti díků a chvály. Průčelí chrámu ozdobili zlatými věnci a štítky, obnovili brány i vedlejší místnosti a zasadili do nich dveře. V lidu byla velmi veliká radost a potupa od pohanů byla odčiněna. Juda, jeho bratři a celé shromáždění Izraele ustanovili, aby se dny posvěcení oltáře slavili s radostí a jásotem každoročně ve svůj čas po osm dní od dvacátého pátého dne měsíce kislevu.Text žalmu:
1 Kron 29,10bc.11abc.11d-12a.12bcd

Odp.: Chválíme tvé slavné jméno, Hospodine!
Veleben buď, Hospodine,
- Bože Izraele, našeho otce,
- od věků na věky.
Odp.
Tvá je, Hospodine, velikost a moc,
- nádhera, lesk i vznešenost,
- neboť tobě patří všechno na nebi i na zemi.
Odp.
Tobě, Hospodine, přísluší kralovat,
- ty jsi svrchovaně povýšený nade vším,
- od tebe je bohatství a velebnost.
Odp.
Ty vládneš nade vším,
- v tvé ruce je síla a moc,- z tvé ruky pochází všechna velikost a vláda.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 19,45-48

Z domu Božího jste udělali lupičské doupě.
Opět velmi tvrdé slovo proti chrámovému kultu, avšak zároveň snaha o návrat k jeho původnímu smyslu (srov. 2,46-49; 18,10; Sk 3,1). Tato snaha však skrze "učení v chrámě" nalézá přijetí jen u prostého "lidu" (v. 48, řec. "laos" = vždy "Boží lid"). Jeho představitelé jsou již rozhodnuti (v. 47).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a řekl jim: "Je psáno: `Můj dům má být domem modlitby', ale vy jste z něho udělali lupičské doupě." Každý den učil v chrámě. Velekněží a učitelé Zákona i přední muži z lidu usilovali o to, aby ho zahubili, ale nevěděli, jak to provést, protože všechen lid (na něm) visel a (rád) mu naslouchal.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015