Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 22:07


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2024
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 4. listopadu, 2024
Svátek má:  Karel

Liturgický svátek:  Památka sv. Karla Boromejského, biskupa [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Flp 2,1-4
Žl 131,1.2.3
-
Lk 14,12-14

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 4. listopadu, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Flp 2,1-4

Dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet.
Apoštolovy výzvy k lásce a pokoře neznamenají moralizování. Rozdíl mezi pravým křesťanským pozváním k ctnostnému životu a moralizováním nespočívá v obsahu požadavků. Ty mohou být často shodné. Rozhodující je postoj samotného kazatele nebo karatele. Buď napomíná své posluchače ustaraně a znepokojeně, vědom si svého vyššího morálního náhledu, nebo chce spolu s Pavlem, aby posluchači svojí láskou a pokorou "dovršili jeho radost".

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Bratři! Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude (všechny) pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z hašteřivosti nebo (touhy) po prázdné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých.Text žalmu:
Žl 131,1.2.3

Odp.: Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji!
Hospodine, mé srdce se nevypíná,
- nevyvyšují se mé oči,
- neženu se za velikými věcmi
- pro mě nedostižnými.
Odp.
Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši
- jako dítě na matčině klíně;
- jako dítě, tak je má duše ve mně.
Odp.
Doufej, Izraeli, v Hospodina
- nyní i navěky.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 14,12-14

Nezvi své přátele, ale žebráky a mrzáky.
Opět na příkladu pozemské hostiny zde Lukáš rozvíjí včerejší téma, kritizuje tlak vypočítavého koloběhu dávání a přijímání a zdůrazňuje zdarma dávající lásku (především k lidem na okraji, kteří byli dokonce podle 2 Sam 5,8 vyloučeni z chrámového kultu). Takováto láska pak člověku rozšiřuje srdce pro přijetí větší plnosti při dovršení (v. 14).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl jednomu z předních farizeů, který ho pozval: "Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo odměny. Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015