Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 23:07


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2024
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 14. listopadu, 2024
Svátek má:  Sáva

Liturgický svátek:  Sv. Mikuláš Tavelič
Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Flm 7-20
Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10
-
Lk 17,20-25

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 14. listopadu, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Mikuláš Tavelič
Text 1.čtení:
Flm 7-20

Přijmi ho ne už jako otroka, ale jako drahého bratra.
Onezimos byl uprchlý otrok. Apoštol Pavel vyzývá jeho pána, aby ho znovu přijal Vždyť jsou oba křesťané, a tudíž bratři. Křesťanství se nepostavilo vůči otroctví hned na počátku zcela odmítavě, avšak svým étosem v průběhu staletí instituci otroctví vnitřně rozmělnilo a přispělo k jejímu zániku. Pavel by se mohl před Filemonem dovolávat své "úřední" apoštolské autority, avšak spoléhá zcela na váhu své přirozené autority. Tím je list Filemonovi inspirací i pro výkon autority v církvi dnešní doby, jež neuznává automatické nároky, plynoucí z funkce v církvi nebo ve společenství.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filemonovi.
Nejmilejší! Tvá láska mi způsobila velkou radost a útěchu, když jsi, bratře, občerstvil srdce věřících. Mohl bych ti (sice prostě) nařídit, abys udělal, co je tvou povinností - (mám k tomu) od Krista plnou moc - ale raději (se chci dovolávat) lásky a (přednést) ti prosbu. (Mluví to) Pavel, stařec, a nyní vězeň pro Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život (tady) v žaláři, Onezima. Dříve ti byl neužitečný, ale od nynějška ti bude skutečně užitečný, (jako se stal užitečným) i mně. Posílám ti ho nazpátek, (přijmi ho,) jako by to bylo moje vlastní srdce. Nejraději bych si ho nechal u sebe, aby mi sloužil místo tebe (tady) ve vězení, (které snáším pro hlásání) evangelia. Ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého souhlasu, aby tvůj dobrý skutek nevypadal jako vynucený, nýbrž byl dobrovolný. Vždyť snad proto ti byl vzat na čas, abys ho dostal nazpátek navždycky, ne už jako otroka, ale jako něco více než otroka: jako drahého bratra. Když i mně je (tolik milý), jak teprve tobě, jako člověk i jako křesťan. Jsi-li tedy (přesvědčen), že já a ty patříme k sobě, přijmi ho, jako bych to byl já sám. Jestliže tě v něčem poškodil nebo je ti něco dlužen, vlož to (jako pohledávku) na můj účet. Já Pavel dávám na to vlastnoruční podpis: já ti to zaplatím. Nechci ti přitom říkat, že ty jsi mi dlužen (více): sám sebe. Ano, bratře, já čekám, že mi křesťansky splníš mou prosbu. Potěš duchovně mé srdce!Text žalmu:
Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10

Odp.: Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův. Nebo: Aleluja.
Hospodin zachovává věrnost navěky,
- zjednává právo utlačeným,
- dává chléb lačným.
- Hospodin vysvobozuje vězně.
Odp.
Hospodin otvírá oči slepým,
- Hospodin napřimuje sklíčené,
- Hospodin miluje spravedlivé,
- Hospodin chrání přistěhovalce.
Odp.
Podporuje sirotka a vdovu,
- ale mate cestu bezbožníků.
- Hospodin bude vládnout navěky,
- tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 17,20-25

Boží království je mezi vámi.
Není možné ho časově a místně určit (v. 20), ale každý, kdo následuje Ježíše obrácením k Bohu a láskou k bližnímu, se může aktivně účastnit jeho příchodu (v. 21, srov. 11,20). Stále však trvá napětí díky očekávání jeho dovršení (v. 24). Podstatným krokem k tomu je Kristův kříž (v. 25). Proto lze čekat s důvěrou, a ne s ochromující netrpělivostí (vv. 22-23).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se farizeové zeptali Ježíše, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: "Boží království nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci: `Hle, tady je!' nebo `tam je!' Neboť Boží království je mezi vámi." Učedníkům pak řekl: "Přijdou dny, kdy byste rádi viděli aspoň jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte ho. Budou vám říkat: `Hle, tady je!', `hle, tam!' Neodcházejte a neběhejte za nimi! Neboť jako blesk, když vyšlehne, zazáří od jednoho konce nebe až k druhému, tak to bude i se Synem člověka v jeho den. Napřed však musí mnoho vytrpět a od tohoto pokolení být zavržen."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015