Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 04:02


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2024
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 24. listopadu, 2024
Svátek má:  Emílie

Liturgický svátek:  Mezidobí, 34. neděle v mezidobí
Liturgické období:  Mezidobí, 34. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dan 7,13-14
Žl 93,1ab.1c-2.5
Zj 1,5-8
Jan 18,33b-37

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den slavnosti se zobrazují vždy vlastní texty.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 24. listopadu, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 34. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků pam
Text 1.čtení:
Dan 7,13-14

Jeho moc je věčná.
Tak mluví prorok o Synu člověka, tajemné postavě, ve které křesťanská tradice vidí předobraz Ježíše - spasitele.

Čtení z knihy proroka Daniela.
Díval jsem se v nočním vidění, a hle - s nebeskými oblaky přicházel (někdo) jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.Text žalmu:
Žl 93,1ab.1c-2.5

Odp.: Hospodin kraluje, oděl se velebností.

Hospodin kraluje, oděl se velebností,
- oděl se Hospodin, opásal se mocí.
Odp.
Dal světu základ,
- že nezakolísá.
- Pevný je trůn tvůj od pradávna,
- jsi od věčnosti.
Odp.
Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé,
- tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy.
Odp.Text 2.čtení:
Zj 1,5-8

Vládce nad pozemskými králi ... udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce.
Toto je "svědek hodný víry" - Ježíš Kristus. Jako nadpozemský věčný vládce převyšuje všechny lidské panovníky. A celá kniha Zjevení je vyznáním a oslavou jeho svrchované a věčné moci nad zlem.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Ježíš Kristus je svědek hodný víry, prvorozený z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Tomu, který nás miluje, který nás svou krví zbavil našich hříchů a udělal z nás královský (národ) a kněze Boha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky! Amen. Hle, přichází v oblacích! Každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všechna pokolení na zemi. Ano, amen. Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.Text evangelia:
Jan 18,33b-37

Ano, já jsem král.
Ačkoli Ježíšovo království není z tohoto světa, Janovo evangelium zdůrazňuje, že Ježíš je králem. Je to řečeno i oficiálně před Pilátem. Jeho intronizace je však netypická: je uveden na trůn skrze smrt na kříži.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Pilát řekl Ježíšovi: "Ty jsi židovský král?" Ježíš odpověděl: "Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?" Pilát odpověděl: "Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?" Ježíš na to řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud." Pilát se ho zeptal: "Ty jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."Doplňující text:
Slavnost Ježíše Krista Krále
Poslední neděle v mezidobíLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015