Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 12:57


Následující měsíc » « Předchozí měsícdubna 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: duben 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 23. dubna, 2024
Svátek má:  Vojtěch

Liturgický svátek:  Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka (hlavního patrona pražské arcidiecéze) [Svátek]
Liturgické období:  4.týden velikonoční
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 13,46-49 nebo Kol 1,24-29; 2,4-8
Žl 96,1-2a.2b-3.7-8a.10
-
Jan 10,11-16

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 23. dubna, 2024

Liturgické období:  4.týden velikonoční
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka (hlavního patrona pražské arcidiecéze) [Svátek]
Text 1.čtení:
Sk 13,46-49 nebo Kol 1,24-29; 2,4-8

Obracíme se k pohanům.
V houževnatém odporu židů vůči radostné zvěsti poznávají Pavel a Barnabáš výzvu Pána, aby se obrátili k pohanům. Ti se s radostí otvírají evangeliu a prosí o křest ve jménu Ježíšově. Někteří s vděčností přijmou spásu, někteří ji hříšně odmítnou. Někteří se otevřou světlu evangelia, někteří se uzavřou ve svých temnotách.

Čtení ze Skutků apoštolů.
Pavel a Barnabáš řekli židům: "Vám nejprve se mělo hlásat Boží slovo. Ale proto, že ho od sebe odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. Neboť tak nám to nařídil Pán: `Určil jsem tě za světlo pohanům, abys byl spásou až na konec země.'" Když to uslyšeli pohané, radovali se a velebili slovo Páně. A přijali víru všichni, kdo byli určeni k věčnému životu. Tak se slovo Páně šířilo po celé té krajině.

Nebo: Kol 1,24-29; 2,4-8

Pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni.
Pavel slouží církvi. A nejen to, dokonce v její prospěch i trpí. Raduje se však z toho, protože utrpení vidí ve světle vzkříšení. Ve středu jeho služby stojí hlásání Božího slova. Božímu slovu je Pavel stále plně k dispozici, poněvadž ví o Božím plánu hlásat evangelium na všech místech a všemu stvoření. V Božím slově totiž přichází nejdůležitější zpráva, že v Kristu máme naději na věčnou spásu.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Teď sice pro vás trpím, ale raduji se (z toho), protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět (do plné míry) Kristových útrap; (má z toho prospěch) jeho tělo, to je církev. Do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo, totiž to tajemství, které bylo skryté od věků a od pokolení, ale které teď bylo odhaleno jeho věřícím: těm Bůh chtěl oznámit, jaké bohatství (božské) slávy je pro pohany v tomto tajemství, že Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu. O něm my kážeme, každého člověka napomínáme, každého člověka učíme s veškerou moudrostí, abychom každého člověka učinili dokonalým ve spojení s Kristem. O to usilovně pracuji a zápasím, jak mi on k tomu dává svou sílu a jak se ona ve mně mocně projevuje. Říkám to proto, aby vás nikdo nemohl mást klamnými důkazy. Vždyť i když jsem tělem od vás daleko, aspoň duchem jsem s vámi, a mám radost, když vidím že je u vás dobrý pořádek a že vaše víra v Krista je pevná. Jako jste přijali, že Kristus Ježíš je Pán, tak žijte dále ve spojení s ním, v něm buďte zakořeněni a na něm stavějte, utvrzení ve víře, jak jste v ní byli vyučeni, a nepřestávejte Bohu děkovat. Dejte si pozor, aby vás nikdo nezotročil (tak zvanou) filosofií - je to jen klam a mam. Jsou to samé nauky lidské, (které se opírají) o prvopočátky světa, ne o Krista.Text žalmu:
Žl 96,1-2a.2b-3.7-8a.10

Odp.: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Nebo: Aleluja.
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
- zpívejte Hospodinu, všechny země!
- Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!
Odp.
Rozhlašujte den po dni jeho spásu!
- Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
- mezi všemi národy o jeho divech.
Odp.
Vzdejte Hospodinu, rodiny národů,
- vzdejte Hospodinu slávu a moc,
- vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.
Odp.
Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
- Upevnil svět, aby nekolísal:
- národy řídí podle práva.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 10,11-16

Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.
Ježíšově řeči vévodí postava dobrého pastýře. Temné pozadí nájemce, který selže ve chvíli nebezpečí, slouží k tomu, aby jako protiklad vynikl obraz pravého pastýře. Tradiční pastýřskou symbolikou líčí Ježíš pozitivně vnitřní vztah a důvěrné společenství, které ho pojí s jeho věřícími. "Znát" je v biblickém slovníku živým výrazem dialogu lásky.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl: "Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.Doplňující text:
Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze - SvátekLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015