Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 04:14


Následující měsíc » « Předchozí měsícdubna 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: duben 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 26. dubna, 2023
Svátek má:  Oto

Liturgický svátek:  Sv. Richarius
Liturgické období:  3.týden velikonoční
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 8,1b-8
Žl 66,1-3a.4-5.6-7a
-
Jan 6,35-40

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 26. dubna, 2023

Liturgické období:  3.týden velikonoční
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Richarius
Text 1.čtení:
Sk 8,1b-8

Procházeli zemí a hlásali slovo evangelia.

Čtení ze Skutků apoštolů.
V Jeruzalémě se strhlo veliké pronásledování církevní obce. Všichni kromě apoštolů se rozprchli po judském a samařském kraji. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi nad ním naříkali. Šavel pak pustošil křesťanskou obec: vnikal do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do žaláře. Ti tedy, co se tak rozprchli, procházeli (zemí) a hlásali slovo evangelia. Tak přišel Filip do hlavního samařského města a hlásal tam Krista. Všichni lidé dávali pozor na to, co Filip mluví, protože slyšeli a viděli, že dělá zázraky. Z mnoha (posedlých) totiž vycházeli nečistí duchové s velkým křikem. Také bylo uzdraveno mnoho ochrnutých a chromých. Celé město se z toho převelice radovalo.Text žalmu:
Žl 66,1-3a.4-5.6-7a

Odp.: Jásejte Bohu, všechny země! Nebo: Aleluja.
Jásejte Bohu, všechny země,
- opěvujte slávu jeho jména,
- vzdávejte mu velkolepou chválu!
- Řekněte Bohu: "Jak úžasná jsou tvá díla!"
Odp.
"Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá,
- nechť opěvuje tvé jméno."
- Pojďte a pozorujte Boží skutky:
- podivuhodně jednal s lidmi!
Odp.
Moře proměnil v souš;
- suchou nohou přešli řeku,
- proto se radujme v Bohu!
- Vládne svou mocí navěky.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 6,35-40

To je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna, měl život věčný.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl zástupům: "Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte. Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu, protože jsem sestoupil z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A to je vůle toho, který mě poslal: abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce: aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015