Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 20:54


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 6. listopadu, 2023
Svátek má:  Liběna

Liturgický svátek:  Sv. Leonard (Linhart)
Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Řím 11,29-36
Žl 69,30-31.33-34.36-37
-
Lk 14,12-14

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 6. listopadu, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 31. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Leonard (Linhart)
Text 1.čtení:
Řím 11,29-36

Bůh dopustil, že všichni upadli do neposlušnosti, aby všem prokázal milosrdenství.
Tento úryvek uzavírá doktrinální část listu Římanům. Všichni, židé i pohané, jsou před Bohem hříšníci. Ale Boží milosrdenství vítězí a tam, kde bylo množství hříchů, přichází ještě více milosti. Boží plán spásy pro všechny jde ke svému cíli a nic ho nemůže zastavit. Bůh je původcem všeho a také všechno přivede k plnosti. Jak veliké a úžasné je celé Boží dílo!

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Když Bůh někomu něco daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné. Vy jste se kdysi chovali k Bohu odmítavě, ale nyní se vám dostalo milosrdenství, protože židé odmítli přijmout víru. Stejně tak se oni chovají nyní odmítavě, protože vám se dostává milosrdenství, aby se ho potom dostalo také jim. Bůh totiž dopustil, že všichni upadli do neposlušnosti, aby všem prokázal milosrdenství. Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání! Neboť `kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet?' Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva navěky! Amen.Text žalmu:
Žl 69,30-31.33-34.36-37

Odp.: Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!
Jsem ubohý a plný bolesti,
- ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.
- Písní budu slavit Boží jméno,
- velebit je budu zpěvem chvály.
Odp.
Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se;
- pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!
- Neboť Hospodin slyší chudáky,
- nepohrdá svými vězni.
Odp.
Neboť Bůh pomůže Siónu a vystaví judská města:
- budou tam bydlet a obsadí je.
- Zdědí je potomci jeho služebníků,
- budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 14,12-14

Nezvi své přátele, ale žebráky a mrzáky.
Opět na příkladu pozemské hostiny zde Lukáš rozvíjí včerejší téma, kritizuje tlak vypočítavého koloběhu dávání a přijímání a zdůrazňuje zdarma dávající lásku (především k lidem na okraji, kteří byli dokonce podle 2 Sam 5,8 vyloučeni z chrámového kultu). Takováto láska pak člověku rozšiřuje srdce pro přijetí větší plnosti při dovršení (v. 14).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl jednomu z předních farizeů, který ho pozval: "Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo odměny. Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015