Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 06:24


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 14. listopadu, 2023
Svátek má:  Sáva

Liturgický svátek:  Sv. Mikuláš Tavelič
Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Mdr 2,23 - 3,9
Žl 34,2-3.16-17.18-19
-
Lk 17,7-10

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 14. listopadu, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 32. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Mikuláš Tavelič
Text 1.čtení:
Mdr 2,23 - 3,9

Zdáli se být mrtví v očích lidí pošetilých, v pokoji však přebývají.
Jedním z velký problémů Starého zákona byli spravedliví, kteří trpí, a naopak bezbožní, kterým se dobře daří. Tyto otázky si klade kniha Job, Kazatel, Žalmů. Jednu z odpovědí přináší kniha Moudrosti, když definitivně vyřeší problém posmrtného života. A právě tento úryvek jednoduchým jazykem asi poprvé v dějinách zjevení jasně vykládá otázku zúčtování v posmrtném životě. Spravedlivý vstupuje smrtí do věčného života a nalezne pokoj a Boží lásku.

Čtení z knihy Moudrosti.
Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jako obraz vlastní přirozenosti, ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět, zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci. Duše spravedlivých však jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích lidí pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají. I když se lidem zdálo, že jsou trestáni, jejich naděje byla plná nesmrtelnosti. Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní, vždyť Bůh je pouze zkoušel a shledal, že ho jsou hodni. V tavicím kelímku je zkoušel jak zlato, jako dokonalá oběť se mu zalíbili. V čase, kdy budou odměněni, zazáří, jako jiskry proběhnou obilnými stébly. Budou soudit pohany a ovládnou národy a Pán jim bude navěky králem. Ti, kdo v něj doufali, poznají pravdu, kdo byli věrní, setrvají u něho v lásce, protože popřává svým vyvoleným lásku a smilování.Text žalmu:
Žl 34,2-3.16-17.18-19

Odp.: Ustavičně chci velebit Hospodina.
Ustavičně chci velebit Hospodina,
- vždy bude v mých ústech jeho chvála.
- V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
- ať to slyší pokorní a radují se.
Odp.
Hospodinovy oči hledí na spravedlivé,
- k jejich volání se kloní jeho sluch.
- Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo,
- aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.
Odp.
(Spravedliví) volali, a Hospodin slyšel,
- vysvobodil je z každé jejich tísně.
- Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce,
- na duchu zlomené zachraňuje.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 17,7-10

Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.
Takovýto postoj je postojem učedníka (především např. představeného), který zcela odmítá farizejský nárok na odměnu od Boha za dobré jednání. Je výrazem pokorné lásky, nenacházející ve vykonané povinnosti ještě naplnění své touhy.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Pán řekl: "Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: `Hned pojď a sedni si ke stolu'? Spíše mu přece řekne: `Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.' Děkuje snad tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: `Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.'"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015