Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Úterý, 21. května 2024, 12:50


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2024
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 8. února, 2024
Svátek má:  Milada

Liturgický svátek:  Památka sv. Jeronýma Emilianiho [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Král 11,4-13
Žl 106,3-4.35-36.37+40
-
Mk 7,24-30

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 8. února, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Jeronýma Emilianiho [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
1 Král 11,4-13

Poněvadž jsi nezachoval mou smlouvu, odtrhnu království od tebe, ale jeden kmen dám tvému synovi kvůli Davidovi.
Srdce znamená v biblické mluvě více než pouhý tělesný orgán. Hebrejský pojem "leb" (srdce) označuje zdroj mravního rozhodování člověka. Šalomoun odvrátil své srdce od Hospodina, neboť ženy svedly jeho srdce k cizím bohům. Náboženský rozklad na Šalomounově dvoře bude mít vbrzku za následek také politický rozpad jeho říše. Od roku 931 př. Kr. se rozdělila na severní část (Izrael), které vládl Jorobeam a jižní část (Judsko), ovládanou Šalomounovým synem Roboamem.

Čtení z první knihy Královské.
Když král Šalomoun zestárnul, svedly mu jeho ženy srdce k cizím bohům, takže už nebylo úplně oddáno Hospodinu, jeho Bohu, jako bylo srdce jeho otce Davida. Šalomoun ctil Astartu, bohyni Sidoňanů, a Milkoma, ohavnou modlu Ammonitů. Šalomoun dělal to, co se nelíbilo Hospodinu, a nezůstal mu věrný jako jeho otec David. Tehdy vystavěl Šalomoun obětní výšinu Kemošovi, ohavné modle Moabitů, na hoře, která je proti Jeruzalému, a Molochovi, ohavné modle Ammonitů. Udělal tak kvůli všem svým ženám cizinkám, které pálily kadidlo a obětovaly svým bohům. Proto se rozhněval Hospodin na Šalomouna, že odvrátil své srdce od Hospodina, Boha Izraele, který se mu dvakrát zjevil a právě to mu přikázal, aby nectil cizí bohy, ale on nedbal na tento příkaz. A tak řekl Hospodin Šalomounovi: "Poněvadž jsi na to nedbal a nezachoval jsi mou smlouvu a mé zákony, které jsem ti přikázal, odtrhnu království od tebe a dám ho jednomu z tvých služebníků. Ale kvůli tvému otci Davidovi to neudělám za tvého života, odtrhnu ho z ruky tvého syna. Přece však neodtrhnu království celé, jeden kmen dám tvému synovi kvůli Davidovi, svému služebníku, a kvůli Jeruzalému, který jsem si vyvolil."Text žalmu:
Žl 106,3-4.35-36.37+40

Odp.: Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.
Blaze těm, kteří dbají práva,
- spravedlivě jednají v každé době.
- Pamatuj na mě, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu,
- ujmi se mě a pomoz mi.
Odp.
Naši otcové se smísili s pohany
- a naučili se jejich skutkům.
- Uctívali jejich modly,
- a ty se jim staly léčkou.
Odp.
Obětovali své syny
- i své dcery zlým duchům.
- Tu vzplanul hněv Hospodinův proti jeho národu
- a zošklivil si své dědictví.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 7,24-30

Psíci se živí pod stolem kousky po dětech.
I mimo Izrael, v "nečisté" pohanské zemi, existují lidé, kteří očekávají od Ježíše pomoc a vyjadřují to takto pokorným a důvěryplným způsobem. Ježíš proto prolamuje další tradice - mluví se ženou, a to ještě pohankou. Setkání jeho moci s vírou ženy vede k osvobození od zla.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš se vydal na cestu do tyrského kraje. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby to někdo věděl, ale nemohlo se to utajit. Hned o něm uslyšela nějaká žena, jejíž dcera byla posedlá nečistým duchem. Přišla a padla mu k nohám. Byla to pohanka, rodem Syroféničanka, a prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. Řekl jí: "Nech najíst napřed děti! Není přece správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům." Ale ona mu odpověděla: "Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí pod stolem kousky po dětech." Nato jí řekl: "Že jsi to řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery." Žena odešla domů a nalezla dítě ležet na lůžku a zlý duch byl pryč.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015