Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 06:03


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2022
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 19. listopadu, 2022
Svátek má:  Alžběta

Liturgický svátek:  Sv. Mechtilda
Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Zj 11,4-12
Žl 144,1.2.9-10
-
Lk 20,27-40

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 19. listopadu, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Mechtilda
Text 1.čtení:
Zj 11,4-12

Tito dva proroci působili hodně trápení obyvatelům země.
Kristus dává církvi dva svědky. Aby mohla být výpověď uznána, bylo k tomu zapotřebí dvou svědků (Dt 17,6; 19,15). Slovo "martyr" znamenalo původně "svědek", později "mučedník". Svědkové jsou ti, kteří hlásají Boží pravdu a jsou pro ni ochotni trpět. Kdo jsou tito dva svědkové? Dobové aktualizace jsou ošidné. Nemusí jít o nový příchod Mojžíše a Eliáše, ale těch, kteří budou jednat v jejich duchu a síle.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Mně, Janovi, bylo řečeno: "(Hle, já pošlu dva svědky.) To jsou dvě olivy a dva svícny, které stojí před Pánem země. A kdyby jim chtěl někdo ublížit, oheň jim vyšlehne z úst a stráví jejich nepřátele; ano, kdo by jim chtěl ublížit, takto bude usmrcen. Oni mají moc uzavřít nebe, aby po dobu jejich působení nespadl déšť. Mají moc nad vodami, aby je obraceli v krev a bili zem rozličnými ranami, kdykoli by chtěli. Ale až budou končit svoje svědectví, šelma, která vystupuje z propasti, začne proti nim válku, přemůže je a zabije. Jejich mrtvoly (zůstanou ležet) na ulici velkého města, které má obrazné jméno Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán. A (lidé) z různých národů, kmenů, jazyků a čeledí se budou dívat na jejich mrtvá těla tři a půl dne a nedovolí, aby jejich mrtvoly byly uloženy do hrobu. Obyvatelé země se z toho radují a veselí a posílají si navzájem dary, protože tito dva proroci jim způsobili hodně trápení. Ale když uplynulo tři a půl dne, vešel do nich dech života od Boha. Postavili se na nohy, a velký strach padl na ty, kdo na ně hleděli. A uslyšeli, jak mocný hlas z nebe na ně volá: "Vystupte sem!" Vystoupili tedy v oblaku do nebe a jejich nepřátelé se na ně dívali.Text žalmu:
Žl 144,1.2.9-10

Odp.: Veleben buď Hospodin, má Skála.
Veleben buď Hospodin, má Skála,
- on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.
Odp.
On je mé milosrdenství, mé útočiště,
- má pevnost a můj zachránce,
- můj štít a můj útulek,
- on mi podmaňuje národy.
Odp.
Bože, novou píseň ti zazpívám,
- na harfě s deseti strunami ti zahraji;
- tobě, jenž dáváš králům vítězství,
- který jsi vysvobodil Davida, svého služebníka.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 20,27-40

Bůh není Bohem mrtvých, ale živých.
Nejde tedy o to přesně vědět, jak bude vypadat vzkříšení mrtvých. Jde o to, jestli (teď a zde) živí "žijí pro něho" (v. 38) - tak, jako slavní praotci. Předtím Ježíš koriguje představu "onoho světa" jen jako prodloužení a opakování pozemských zkušeností - zemřelí přeci žijí ve zcela jiném způsobu existence, kde již není potřeba plodivý rozměr manželství (v. 35n).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: "Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: `Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.' Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí a stejně tak (všech) sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm!" Ježíš jim řekl: "Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovní andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení. A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve (vyprávění o hořícím) keři, když nazývá Pána `Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým'. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho." Někteří z učitelů Zákona mu na to řekli: "Mistře, dobře jsi odpověděl!" Nikdo se pak už neodvážil dát mu nějakou otázku.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015