Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 07:22


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2023
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 27. října, 2023
Svátek má:  Šarlota

Liturgický svátek:  Sv. Frumencius
Liturgické období:  Mezidobí, 29. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Řím 7,18-25a
Žl 119,66.68.76.77.93.94
-
Lk 12,54-59

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 27. října, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 29. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Frumencius
Text 1.čtení:
Řím 7,18-25a

Kdo mě vysvobodí od těla propadlého této smrti?
Pavel popisuje boj mezi dobrem a zlem, který se odehrává v našem nitru jako následek prvotního hříchu. Člověk cítí touhu po naplnění svého bytí životem podle Boží vůle. Zároveň je však silně přitahován k hříchu a tento hřích v něm často vítězí. Člověk sám od sebe dobro konat nemůže. Potřebujeme Spasitele, který je v nás a s námi, přítomný se svou spásou v každém okamžiku našeho života. Všechno, co děláme bez něj, je nakaženo hříchem. Všechno dobré, co konáme, je díky jeho milosti.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jsem si vědom, že ve mně, to je v mém těle, dobro nesídlí. Vůli sice mám, ale dobro vykonat nedovedu. Neboť nekonám dobro, které chci, nýbrž dělám zlo, které nechci. Jestliže tedy konám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který sídlí ve mně. Shledávám tedy, že je to jako pravidlo: třebaže chci dělat dobro, vyjde mi z toho zlo. Jako člověk vnitřní radostně souhlasím s Božím zákonem. Pozoruji však, že je v mých údech jiný zákon, který odporuje zákonu mého rozumu a dělá ze mě zajatce zákona hříchu, který vládne v mých údech. Já nešťastný člověk! Kdo mě vysvobodí od těla propadlého této smrti? Díky Bohu! (Je to možné) skrze Ježíše Krista, našeho Pána.Text žalmu:
Žl 119,66.68.76.77.93.94

Odp.: Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!
Nauč mě moudrosti a vědění,
- neboť důvěřuji tvým předpisům.
Odp.
Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní,
- nauč mě svým příkazům.
Odp.
Ať je mi útěchou tvé milosrdenství,
- jak jsi slíbil svému služebníku.
Odp.
Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ,
- neboť tvůj zákon je mé potěšení.
Odp.
Navěky nezapomenu na tvá nařízení,
- vždyť skrze ně jsi mi dal život.
Odp.
Jsem tvůj, zachraň mě,
- neboť jsem hledal tvá nařízení.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 12,54-59

Úkazy na zemi i na obloze umíte posoudit; jak to, že nedovedete posoudit tuto dobu?
Ježíš zde kritizuje vyčkávavý, váhavý postoj "zástupů" a označuje jej jako "pokrytectví". Tito lidé se totiž nedokážou přimět k jasnému rozhodnutí, přestože jsou svědky znamení příchodu Božího království. Dokud jsme "na cestě", je čas k pokání a nápravě vztahů. Ten čas však jednou skončí ...

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl zástupům: "Když vidíte, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: `Přijde déšť' a bývá tomu tak. Když však vane vítr z jihu, říkáte: `Bude horko' a bývá. Pokrytci! Úkazy na zemi i na obloze umíte posoudit; jak to, že nedovedete posoudit tuto dobu? Proč sami od sebe nerozeznáte, co je správné? Když jdeš se svým protivníkem na úřad, udělej všechno, aby ses ještě cestou s ním vyrovnal. Jinak tě povleče k soudci, soudce tě odevzdá biřici a biřic tě uvrhne do vězení. Říkám ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015