Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 03:33


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 15. února, 2023
Svátek má:  Jiřina

Liturgický svátek:  Sv. Jiřina, bl.Bedřich Bachstein a druhové, mučedníci [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 6. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 8,6-13.20-22
Žl 116B,12-13.14-15.18-19
-
Mk 8,22-26

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 15. února, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 6. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Jiřina, bl.Bedřich Bachstein a druhové, mučedníci [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Gn 8,6-13.20-22

Vyhlédl - a hle, povrch země už byl suchý.
Čtyřicet dní je v Bibli dobou velkých událostí a velkých změn. Všechno na zemi zahynulo vodami potopy, pouze Noe se s těmi, kteří vešli do archy, zachránil. Noe se stává novým Adamem, od kterého vše znovu začíná, stává se zřejmým symbolem toho, že Bůh člověka neopouští. Ten, který vyšel z vod potopy, přináší Hospodinu čistou oběť. Křesťana přivádí voda křtu k oběti díkůvzdání - eucharistii.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Po čtyřiceti dnech Noe otevřel okno archy, které udělal, a pustil krkavce. Ten vylétával a vracíval se, dokud nevyschla na zemi voda. (Noe počkal sedm dní) a vypustil holubici, aby viděl, zda opadla voda z povrchu země. Ale holubice nenašla místo, kde by si její noha mohla odpočinout, a tak se vrátila k němu do archy, poněvadž voda byla ještě na povrchu celé země. (Noe) natáhl ruku, uchopil ji a vzal ji k sobě do archy. A tak čekal ještě dalších sedm dní a znovu pustil holubici z archy. Vrátila se k němu večer - a hle, v zobáku měla čerstvý list olivy. Z toho Noe poznal, že už je na zemi málo vody. Přesto čekal ještě dalších sedm dní a pustil holubici, ale ta už se k němu nevrátila. V šestistém prvním roce (Noemova života), prvního dne prvního měsíce vyschla na zemi voda. Noe odkryl střechu, vyhlédl - a hle, povrch země už byl suchý. Noe vystavěl Hospodinovi oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všech čistých ptáků a obětoval celopaly na oltáři. Hospodin dýchal příjemnou vůni a řekl si sám k sobě: "Nikdy už neprokleji zemi kvůli člověku, vždyť smýšlení lidského srdce je od dětství zlé; nikdy už nezahubím všechno živé, jak jsem to učinil. Pokud bude země trvat, bude se střídat setí a žeň, chlad a teplo, léto a zima, den a noc."Text žalmu:
Žl 116B,12-13.14-15.18-19

Odp.: Přinesu ti oběť díků, Hospodine.
Nebo: Aleluja. Čím se odplatím Hospodinu
- za všechno, co mi prokázal?
- Vezmu kalich spásy
- a budu vzývat jméno Hospodinovo.
Odp.
Splním své sliby Hospodinu
- před veškerým jeho lidem.
- Drahocenná je v Hospodinových očích
- smrt jeho zbožných.
Odp.
Splním své sliby Hospodinu
- před veškerým jeho lidem
- v nádvořích domu Hospodinova,
- uprostřed tebe, Jeruzaléme!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 8,22-26

Byl uzdraven, takže viděl všechno úplně jasně.
Předtím se motal ve své poloslepotě, podobně jako učedníci, kteří "mají oči, ale (ještě zcela jasně) nevidí". A jako Ježíš mohl uzdravit jej, mají šanci i nechápaví učedníci. Ježíš osvobozuje slepé ke světlu, učedníky k víře a všechny k cestě kříže. Vyprávěním snad také prosvítá křestní a biřmovací praxe prvotní církve (přivedení kmotra, vyvedení z hříchu, osvícení, vkládání rukou, poslání).

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš s učedníky přišli do Betsaidy. Přivedli mu jednoho slepce s prosbou, aby se ho dotkl. On vzal toho slepého za ruku, vyvedl ho ven z vesnice, dotkl se slinou jeho očí, vložil na něho ruce a ptal se ho: "Vidíš něco?" On pozvedl oči a odpověděl: "Vidím lidi, vidím je jako stromy - a chodí." Potom mu znovu vložil ruce na oči. Tu se mu projasnil zrak, byl uzdraven, takže viděl všechno úplně jasně. Poslal ho domů a řekl: "Ale do vesnice nechoď!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015