Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 21:28


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2023
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 26. ledna, 2023
Svátek má:  Zora

Liturgický svátek:  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 3. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Žid 10,19-25
Žl 24,1-2.3-4ab.5-6
-
Mk 4,21-25

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 26. ledna, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 3. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Žid 10,19-25

S plnou vírou držme se naděje, kterou vyznáváme, a pobízejme se k lásce.
Nikdo z lidu Staré smlouvy nesměl vstoupit do velesvatyně, kde přebývala Boží přítomnost, kromě velekněze, který tam vstupoval jedenkrát ročně. Křesťan je zcela osvobozen a smí vstoupit skrze Kristovu krev. Základní podmínku splnil Kristus za nás, ale Bůh po nás přesto žádá odpovídající dispozice - pevnou naději, účinnou lásku a neochvějnou víru až do dne, kdy všechno dojde do plnosti.

Čtení z listu Židům.
Když máme, bratři, důvěru, že můžeme vejít do svatyně Ježíšovou krví, cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to znamená skrze své tělo, a (když máme) tak vynikajícího kněze nad Božím domem, přistupujme s upřímným srdcem a s plnou vírou; naše srdce je očištěné od zlého svědomí a tělo omyté v čisté vodě.
Držme se pevně naděje, kterou vyznáváme, protože věrný je ten, kdo nám ten slib dal! Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. Neopouštějte naše společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale navzájem se povzbuzujte, a to tím spíše, když vidíte, jak se ten den blíží.Text žalmu:
Žl 24,1-2.3-4ab.5-6

Odp.: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!
Hospodinu náleží země i to, co je na ní,
- svět i ti, kdo ho obývají.
- Neboť on jej založil nad moři,
- upevnil ho nad proudy vod.
Odp.
Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
- kdo smí stát na jeho svatém místě?
- Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
- jehož duše nebaží po marnosti.
Odp.
Ten přijme požehnání od Hospodina,
- odměnu od Boha, svého spasitele.
- To je pokolení těch, kdo po něm touží,
- kdo hledají tvář Jakubova Boha.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 4,21-25

Svítilna se přináší, aby byla dána na podstavec. Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám.
Jestliže Bůh "skryl" zvěst evangelia, tajemství Božího království, do obce Ježíšových učedníků, pak jen proto, že chce, aby se v této obci zaskvělo před světem jakožto radostná zvěst. A proto se projevuje jako věrný správce pouze ten, kdo se jím nechá obdarovat a předává je dále. Na naší štědrosti pak záleží, kolik z Boží štědrosti sami přijmeme.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš řekl zástupům: "Přináší se snad svítilna, aby byla dána pod nádobu nebo pod postel, a ne na podstavec? Nic totiž není skryté, aby se to neprojevilo, a nic není utajené, aby to nevyšlo najevo. Kdo má uši k slyšení, slyš!" Dále jim řekl: "Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám, a ještě vám bude přidáno. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015