Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 22:21


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 5. února, 2023
Svátek má:  Dobromila

Liturgický svátek:  Památka sv. Agáty, panny a mučednice [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 5. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 58,7-10
Žl 112,4-5.6-7.8a+9
1 Kor 2,1-5
Mt 5,13-16

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 5. února, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 5. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Agáty, panny a mučednice [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Iz 58,7-10

Vyrazí tvé světlo jako zora.
Takový je výsledek správného postu, o němž mluví celá 58. kapitola. Naproti tomu náboženský formalismus, vnějškovost, ve které člověk provádí jen náboženské úkony, "volá" a "křičí" k Bohu a nevidí Boha v potřebných lidech ve svém okolí, je předmětem stále kritiky proroků.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: "Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat, a Hospodin ti odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: `Zde jsem!' Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane poledním jasem."Text žalmu:
Žl 112,4-5.6-7.8a+9

Odp.: Spravedlivý září v temnotách jako světlo.
Nebo: Aleluja. Spravedlivý září v temnotách jako světlo řádným lidem,
- je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
- Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
- stará se o své věci podle práva.
Odp.
Neboť navěky nezakolísá,
- ve věčné paměti bude spravedlivý.
- Nemusí se obávat zlé zprávy,
- jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
Odp.
Jeho srdce je zmužilé, nebojí se,
- rozděluje, dává chudým,
- jeho štědrost potrvá navždy,
- jeho moc poroste v slávě.
Odp.Text 2.čtení:
1 Kor 2,1-5

Hlásal jsem vám svědectví ukřižovaného Krista.
Lidská a Boží moudrost se v člověku mnohdy utkávají. I pro Pavlovy křesťany v Korintu byli svůdní ti, kdo oslňovali lidskou moudrostí a výřečností. Proti lidské moci a úspěšnosti Pavel nechce stavět svou větší moc a úspěšnost, ale moc Boží. Další běh dějin mu dal za pravdu.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřečností nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného. Vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, se strachem a obavami. A moje mluvení a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti, ale v projevování Ducha a moci. To proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na moudrosti lidské.Text evangelia:
Mt 5,13-16

Vy jste světlo světa.
Sůl a svítilna zobrazují úkol Ježíšových učedníků. Jejich místo je v "těstě" a "na hoře", tedy ve světě, od kterého se nemohou oddělit, i když s ním nesmějí splynout. A smysl jejich existence není ani jen pro ně, ani jen pro církev, ale pro celý svět.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015