Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 12:53


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2023
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 1. srpna, 2023
Svátek má:  Oskar

Liturgický svátek:  Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ex 33,7-11; 34,5b-9.28
Žl 103,6-7.8-9.10-11.12-13
-
Mt 13,36-43

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 1. srpna, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Ex 33,7-11; 34,5b-9.28

Hospodin promlouval k Mojžíšovi tváří v tvář.
Hospodin chce přebývat uprostřed svého lidu, ale lid se poskvrnil hříchem a propadl idolatrii. Proto musí Mojžíš postavit stan schůzky mimo tábor. Sem Mojžíš přichází, aby se setkával s Hospodinem tváří v tvář jako s přítelem. Ale pouze Mojžíš má toto privilegium. V Ježíši Kristu je každý z nás pozván k osobnímu, hlubokému setkávání s Bohem. A Bůh se s námi nejen setkává, ale přebývá skrze Ducha v našem srdci.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš vzal stan a postavil ho mimo tábor v jisté vzdálenosti od něho a nazval ho stanem schůzky. Když se kdokoli chtěl poradit s Hospodinem, vycházel ke stanu schůzky, který byl mimo tábor. Kdykoli Mojžíš vycházel ke stanu, všechen lid povstával a každý zůstal stát u vchodu do svého stanu a pozorně hleděli za Mojžíšem, až vešel do stanu. Kdykoli Mojžíš vešel do stanu, sestupoval oblakový sloup a stál u vchodu do stanu a (Hospodin) rozmlouval s Mojžíšem. Všechen lid viděl oblakový sloup stát u vchodu do stanu; tu všechen lid povstával a klaněli se, každý u vchodu do svého stanu. A Hospodin promlouval k Mojžíšovi tváří v tvář, jako když člověk rozmlouvá se svým přítelem. Potom se (Mojžíš) vracel do tábora. Ale jeho služebník, mládenec Jozue, syn Nunův, neopouštěl vnitřek stanu. Mojžíš vzýval Hospodinovo jméno. Hospodin prošel kolem něho a zvolal: "Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný! Prokazuje lásku tisícům, odpouští vinu, přestoupení a hřích, ale nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech, na synech synů do třetího i čtvrtého pokolení." Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: "Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať jde Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví." Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nejedl chléb a nepil vodu. Napsal na desky slova smlouvy, desatero přikázání.Text žalmu:
Žl 103,6-7.8-9.10-11.12-13

Odp.: Hospodin je milosrdný a milostivý.
Hospodin koná spravedlivé skutky,
- zjednává právo všem utlačeným.
- Oznámil své plány Mojžíšovi,
- izraelským synům své skutky.
Odp.
Hospodin je milosrdný a milostivý,
- shovívavý a nadmíru dobrotivý.
- Nechce se přít ustavičně
- ani se hněvat navěky.
Odp.
Nejedná s námi podle našich hříchů
- ani podle našich vin nám neodplácí.
- Jak vysoko je nebe nad zemí,
- tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.
Odp.
Jak vzdálen je východ od západu,
- tak vzdaluje od nás naše nepravosti.
- Jako se smilovává otec nad syny,
- tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 13,36-43

Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku.
V tomto dalším alegorickém Matoušově výkladu se těžiště přesouvá od pohledu na přítomnou církev a svět k vizi posledního soudu - k završení Božího jednání. Není totiž jedno, jestli jsem se v životě přidával k dobru nebo ke zlu. Není třeba se však bát, patřím-li k synům Království.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: "Vylož nám to podobenství o pleveli na poli." Odpověděl: "Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové (toho) Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti posbírají z jeho království každé pohoršení a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015