Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 23:12


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2023
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 4. srpna, 2023
Svátek má:  Dominik

Liturgický svátek:  Památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37
Žl 81,3-4.5-6ab.10-11ab
-
Mt 13,54-58

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 4. srpna, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37

Hospodinovy svátky, v nichž svoláte posvátné shromáždění.
Svátky, o nichž se zde hovoří, mají dva základní faktory: shromáždění lidu a odpočinek od práce. Shromáždění brání upadnout do individualismu a připomíná člověku jeho sociální dimenzi, dává vědomí přináležitosti k lidu. Odpočinek vytrhuje z každodenního rytmu práce a uvádí do oslavy a prožívání spásy. Člověk nebyl stvořen pro mnoho zbytečných věcí a pro otroctví práce, ale pro radost z Hospodina.

Čtení z třetí knihy Mojžíšovy.
Hospodin pravil Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: `To jsou Hospodinovy svátky, posvátná shromáždění, která svoláte v určené doby: Prvního měsíce, čtrnáctého dne toho měsíce k večeru, bude Hospodinova Pascha. Patnáctého dne toho měsíce bude svátek nekvašených chlebů ke cti Hospodina. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Prvního dne budete mít posvátné shromáždění, nesmíte vykonávat žádné služebné práce. Po sedm dní budete obětovat Hospodinu zápalnou oběť, sedmého dne bude posvátné shromáždění, nesmíte vykonávat žádné služebné práce.'" Hospodin pravil Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a řekni jim: ,Až přijdete do země, kterou vám chci dát, a sklidíte v ní úrodu, přineste knězi snop, prvotinu ze své žně. (Kněz) ať zasvětí snop před Hospodinem, aby vám zjednal jeho přízeň; ať zasvětí snop v den po sobotě! Potom počítejte plných sedm týdnů ode dne po sobotě, ode dne, kdy jste přinesli snop k zasvěcení. Napočítejte padesát dní až do dne po sedmé sobotě a pak obětujte novou nekrvavou oběť Hospodinu. Desátý den sedmého měsíce bude den smíření, budete mít posvátné shromáždění, budete se postit a obětovat zápalnou oběť Hospodinu. Patnáctého dne tohoto sedmého měsíce bude po sedm dní svátek stánků ke cti Hospodina. První den bude posvátné shromáždění, nesmíte vykonávat žádné služebné práce. Po sedm dní budete obětovat zápalnou oběť Hospodinu, osmého dne budete mít posvátné shromáždění a budete obětovat zápalnou oběť Hospodinu. Je to skončení svátků, nesmíte vykonávat žádné služebné práce. To jsou Hospodinovy svátky, v nichž svoláte posvátné shromáždění, abyste obětovali zápalnou oběť Hospodinu: celopaly, nekrvavé oběti, žertvy a úlitby, jak je předepsáno pro každý den.'"Text žalmu:
Žl 81,3-4.5-6ab.10-11ab

Odp.: Plesejte Bohu, který nám pomáhá.
Zanotujte píseň, udeřte na buben,
- na líbezně zvučící citeru a harfu.
- Zadujte do trub v den novoluní,
- v den úplňku, v čas našeho svátku.
Odp.
Takový je příkaz v Izraeli,
- je to zákon Jakubova Boha.
- Nařízení, které dal Josefovi,
- když se postavil proti egyptské zemi.
Odp.
Nesmíš mít boha jiného,
- nesmíš se klanět bohu cizímu!
- Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
- já jsem tě vyvedl z egyptské země.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 13,54-58

Copak to není syn tesařův? Kde se tedy to všechno u něho vzalo?
Po skončení řečí v podobenstvích se nyní v Matoušově evangeliu stávástále jasnějším oddělení těch, kteří chápou, a těch, kteří odmítají Ježíšovo působení. Pozornost se začne více soustřeďovat na vnitřní chápající okruh učedníků, ale o to ostřejší budou spory s okolím. Setkání se skepsí nejbližších je tohoto druhu.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš přišel do svého domova a učil v jejich synagoze, takže (lidé) byli celí užaslí a ptali se: "Kde se u něho vzala taková moudrost a ty zázraky? Copak to není syn tesařův? Copak se jeho matka nejmenuje Maria a jeho příbuzní Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nežijí mezi námi všechny jeho příbuzné? Kde se tedy to všechno u něho vzalo?" A pohoršovali se nad ním. Ale Ježíš jim řekl: "Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti a ve své rodině." A pro jejich nevěru tam neudělal mnoho zázraků.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015