Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 21:34


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2023
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 31. srpna, 2023
Svátek má:  Pavlína

Liturgický svátek:  Sv. Rajmund
Liturgické období:  Mezidobí, 21. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Sol 3,7-13
Žl 90,3-4.12-13.14+17ab
-
Mt 24,42-51

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 31. srpna, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 21. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Rajmund
Text 1.čtení:
1 Sol 3,7-13

Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem.
Při všech trápeních, která Pavel prožívá, ho čas od času povzbudí zprávy o bratřích, kteří prospívají ve víře. Pavel ukazuje, o co má mít zájem a jak se má modlit pravý pastýř církve. Je třeba, aby věřící neustále rostli v lásce, byli pevní ve víře a naději, měli čisté svědomí a tak byli neustále připraveni na příchod Pána na konci věků. A Pán přijde znenadání, jako zloděj v noci.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Při všech trampotách a při všem soužení nám přinesly útěchu (zprávy) o vás, bratři, a o vaší víře. Hned jsme zase okřáli, když jste pevní ve víře. Jak bychom mohli za vás Bohu dosti poděkovat za všechnu radost, kterou se kvůli vám radujeme před naším Bohem! Ve dne v noci se vroucně modlíme, abychom se mohli s vámi shledat a doplnit, co se ještě vaší víře nedostává. Sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš Kristus kéž nám upraví cestu k vám! A ve vás ať Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem (lidem), jako ji i my (máme) k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Amen.Text žalmu:
Žl 90,3-4.12-13.14+17ab

Odp.: Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.
Rozkazem vracíš člověka v prach
- a pravíš: "Vraťte se smrtelníci!"
- Neboť tisíc let je v tvých očích
- jako včerejší den, který minul,
- a jako noční hlídka.
Odp.
Nauč nás počítat naše dny,
- ať dojdeme k moudrosti srdce.
- Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat?
- Slituj se nad svými služebníky!
Odp. Nasyť nás brzy svou slitovností,
- ať jásáme a radujeme se po celý život!
- Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha,
- dej zdar práci našich rukou!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 24,42-51

Buďte připraveni!
Jak se bdělost při čekání na završení dějin spásy má a může stát skutkem, o tom pojednávají poslední čtyři podobenství Matoušova evangelia. Podle prvního z nich "být bdělý" znamená především se starat o svěřené bližní (tj. o členy vlastní obce) tak, aby zakusili Boží prozíravou a včasnou péči.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Kdo je tedy ten věrný a rozvážný služebník, kterého pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával včas jídlo? Blaze tomu služebníkovi, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá. Amen, pravím vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Je-li však služebník špatný a myslí si: `Můj pán tak hned nepřijde' a začne tlouci své druhy ve službě a hoduje a popíjí s opilci, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší; ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015