Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 04:46


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 20. října, 2021
Svátek má:  Vendelín

Liturgický svátek:  Sv. Irena
Liturgické období:  Mezidobí, 29. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Řím 6,12-18
Žl 124,1-3.4-6.7-8
-
Lk 12,39-48

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 20. října, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 29. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Irena
Text 1.čtení:
Řím 6,12-18

Postavte se do služeb Bohu jako lidé, kteří byli mrtví, a ožili.
Skrze křest je člověk přivtělen ke Kristu, jeho smrti a zmrtvýchvstání. Proto už není v ohrožení věčné smrti, ale skrze smrt přejde do věčného života. Člověk je otrokem toho, co poslouchá. Když poslouchal hřích, byl jeho otrokem a vedlo to k věčné smrti. Když však poslouchá evangelium, stává se otrokem Božím. To pak vede k vysvobození z otroctví hříchu, k ospravedlnění a k věčnému životu.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Hřích už dál nesmí vládnout ve vašem smrtelném těle tak, abyste poslouchali jeho žádosti! Ani své údy už nepropůjčujte hříchu, (aby jich užíval) jako nástroje k špatnosti. Ale postavte se do služeb Bohu jako lidé, kteří byli mrtví, a ožili. Své údy (dejte) Bohu jako nástroje ke konání spravedlnosti. Vždyť hřích už nebude mít nad vámi moc! Nejste přece pod Zákonem, ale pod milostí! Co z toho plyne? Smíme snad hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? Bůh uchovej! Což nevíte, že musíte jako otroci poslouchat toho, komu se k službám za otroky propůjčíte? Ať už hříchu - a to vede k smrti - anebo budete poslouchat (Boha) - a to vede ke spravedlnosti. Ale díky Bohu! Byli jste sice otroky hříchu, ale pak jste ze srdce začali poslouchat životní pravidla (křesťanské) nauky, jak jste do nich byli uvedeni. Byli jste osvobozeni od hříchu a dali jste se do služeb spravedlnosti.Text žalmu:
Žl 124,1-3.4-6.7-8

Odp.: Naše pomoc je ve jménu Hospodina.
Kdyby Hospodin nebyl s námi
- ať to vyzná Izrael
- kdyby Hospodin nebyl s námi,
- když se na nás obořili lidé,
- zaživa by nás pohltili,
- když jejich hněv vzplál proti nám.
Odp.
Voda by nás byla zatopila,
- příval by se byl převalil přes nás,
- přes nás by se převalily rozbouřené vody.
- Veleben buď Hospodin, že nás nevydal
- za kořist jejich zubům!
Odp.
Naše duše vyvázla jako pták
- z ptáčníkovy léčky;
- léčka se přetrhla,
- a my jsme volní.
- Naše pomoc je ve jménu Hospodina,
- který učinil nebe a zemi.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 12,39-48

Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává.
Tato slova, která Lukáš připojuje k podobenstvím o "zloději" a o "správci", jsou určena představeným křesťanské obce, aby je vedla k bdělé zodpovědnosti v jejich službě. Obě podobenství navíc mají povzbudit k věrnosti ve službě i v dobách zdánlivé nepřítomnosti Pána.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete." Petr se ho zeptal: "Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?" Pán řekl: "Kdo je tedy ten věrný a rozvážný správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Kdyby si však onen služebník pomyslil: `Můj pán hned tak nepřijde', a začal tlouci čeledíny a děvečky, jíst, pít a opíjet se, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s nevěřícími. Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dostane mnoho ran. Ten však, kdo ji nezná, a udělá to, co zasluhuje bití, dostane jich méně. Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015