Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 00:21


Následující měsíc » « Předchozí měsícbřezna 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: březen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 30. března, 2023
Svátek má:  Arnošt

Liturgický svátek:  Sv. Jan Klimak
Liturgické období:  5.týden postní
Liturgická barva:       fialová
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 17,3-9
Žl 105,4-5.6-7.8-9
-
Jan 8,51-59

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 30. března, 2023

Liturgické období:  5.týden postní
Liturgická barva:  fialová
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Jan Klimak
Text 1.čtení:
Gn 17,3-9

Staneš se otcem mnohých národů.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Abrám padl na svou tvář a Bůh s ním takto mluvil: "Hle, já jsem to - (to je) má smlouva s tebou: Staneš se otcem mnohých národů. Nebudeš se už jmenovat Abrám, ale tvé jméno bude Abrahám, neboť tě činím otcem mnohých národů. Učiním tě nadmíru plodným, rozmnožím tě v národy a králové z tebe vzejdou. Uzavřu svou smlouvu s tebou a s tvým potomstvem po tobě v jejich pokoleních jako smlouvu věčnou. Budu Bohem tobě i tvému potomstvu po tobě. Dám tobě i tvému potomstvu po tobě zemi, v níž přebýváš jako host, celou zemi kananejskou, ve věčné vlastnictví a budu jim Bohem." Bůh ještě řekl Abrahámovi: "Ty pak zachovávej mou smlouvu, ty i tvé potomstvo po tobě od pokolení do pokolení."Text žalmu:
Žl 105,4-5.6-7.8-9

Odp.: Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.
Uvažujte o Hospodinu a jeho moci,
- hledejte stále jeho tvář!
- Pamatujte na divy, které učinil,
- na jeho zázraky a rozsudky jeho úst.
Odp.
Potomstvo Abraháma, jeho služebníka,
- synové Jakuba, jeho vyvoleného!
- Hospodin sám je náš Bůh,
- po celé zemi platí jeho rozhodnutí.
Odp.
Pamatuje věčně na svoji smlouvu,
- na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení,
- na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem,
- na svou přísahu Izákovi.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 8,51-59

Váš otec Abrahám zajásal, že uvidí můj den.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl židům: "Amen, amen, pravím vám: Kdo zachovává mé slovo, neuvidí smrt navěky!" Židé mu řekli: "Teď už jsme si jisti, že jsi posedlý zlým duchem. Umřel Abrahám, stejně i proroci - a ty tvrdíš: `Kdo zachovává mé slovo, nezakusí smrt navěky!'Jsi ty snad větší než náš otec Abrahám? On umřel, stejně i proroci umřeli. Co ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl: "Kdybych oslavoval sám sebe, moje slova by nic neznamenala. Je to můj Otec, který mě oslavuje, o kterém vy říkáte: `Je to náš Bůh!' Vy jste ho nepoznali, já však ho znám; a kdybych řekl, že ho neznám, byl bych lhář stejně jako vy. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo. Váš otec Abrahám zajásal, že uvidí můj den. Uviděl ho a zaradoval se." Židé mu namítli: "Není ti ještě ani padesát let - a viděl jsi Abraháma!" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám: Dříve než byl Abrahám, já jsem." Tu popadli kameny, aby po něm hodili. Ježíš se však skryl a vyšel z chrámu.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015