Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 21:05


Následující měsíc » « Předchozí měsícbřezna 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: březen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 28. března, 2023
Svátek má:  Soňa

Liturgický svátek:  Sv. Rogát
Liturgické období:  5.týden postní
Liturgická barva:       fialová
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Nm 21,4b-9
Žl 102,2-3.16-18.19-21
-
Jan 8,21-30

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 28. března, 2023

Liturgické období:  5.týden postní
Liturgická barva:  fialová
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Rogát
Text 1.čtení:
Nm 21,4b-9

Každý uštknutý, když se podívá na měděného hada, zůstane na živu.

Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.
Hebreové táhli od hory Hor cestou směrem k Rákosovému moři, aby obešli zemi Edomitů, a lid už omrzelo být stále na cestě. Lidé mluvili proti Bohu i Mojžíšovi: "Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abychom umřeli tady na poušti. Není chléb ani voda. Už máme dost té hladové stravy." Hospodin poslal proto na lid jedovaté hady, jejichž uštknutí způsobilo smrt mnoha lidí z Izraele. Lidé přišli k Mojžíšovi a řekli: "Hřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě; modli se k Hospodinu, aby od nás odstranil hady." A Mojžíš se modlil za lid. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Udělej si hada a vztyč ho na kůl; každý uštknutý, když se na něj podívá, zůstane na živu." Mojžíš zhotovil měděného hada, vztyčil ho na kůl, a když had někoho uštkl a ten pohlédl na měděného hada, zůstal na živu.Text žalmu:
Žl 102,2-3.16-18.19-21

Odp.: Hospodine, slyš modlitbu mou - a volání mé ať pronikne k tobě!
Neskrývej tvář svou přede mnou
- v den, kdy je mi úzko.
- Nakloň ke mně svůj sluch,
- když volám, rychle mě vyslyš!
Odp.
Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,
- a všichni králové země tvou slávu,
- až Hospodin znovu zbuduje Sión,
- až se objeví ve své slávě.
- Skloní se k modlitbě opuštěných
- a nepohrdne jejich prosbou.
Odp.
Kéž je to zapsáno pro příští pokolení,
- aby budoucí národ chválil Hospodina.
- Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně,
- popatřil z nebe na zem,
- aby slyšel nářek zajatců,
- aby vysvobodil odsouzené k smrti.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 8,21-30

Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl farizeům: "Já odcházím. Budete mě hledat, ale zemřete ve svém hříchu. Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete." Židé říkali: "Chce si snad vzít život, že prohlašuje: `Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete'?" A on jim řekl: "Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já z tohoto světa nejsem. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Ano, jestliže neuvěříte, že jsem to já, zemřete ve svých hříších." Zeptali se ho: "Kdo (tedy) jsi?" Ježíš jim odpověděl: "Stále vám to říkám. Měl bych o vás hodně co mluvit a co soudit; ale ten, který mě poslal, je pravdivý, a já mluvím k světu to, co jsem slyšel od něho." Nepochopili, že k nim mluvil o Otci. Ježíš jim řekl: "Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já a že sám ze sebe nic nekonám, ale tak mluvím, jak mě naučil Otec. A ten, který mě poslal, je se mnou. Nenechal mě samotného, protože já stále konám to, co se mu líbí." Když tak mluvil, mnozí v něho uvěřili.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015