Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 12:31


Následující měsíc » « Předchozí měsícbřezna 2024
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: březen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 16. března, 2024
Svátek má:  Elena

Liturgický svátek:  Sv. Heribert
Liturgické období:  4.týden postní
Liturgická barva:       fialová
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 11,18-20
Žl 7,2-3.9bc-10.11-12
-
Jan 7,40-53

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 16. března, 2024

Liturgické období:  4.týden postní
Liturgická barva:  fialová
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Heribert
Text 1.čtení:
Jer 11,18-20

Byl jsem jako krotký beránek, kterého vedou na porážku.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Hospodin mě o tom poučil, a já jsem to poznal; tehdy jsem viděl jejich zlé skutky. Byl jsem jako krotký beránek, kterého vedou na porážku. Ani potuchy jsem neměl, že mi strojí úklady: "Zničme strom i s jeho mízou, vytněme ho ze země živých, ať není památky po jeho jméně!" Hospodine zástupů, spravedlivý soudce, který zkoumáš srdce i ledví, kéž vidím tvoji pomstu nad nimi, neboť tobě svěřuji svou při.Text žalmu:
Žl 7,2-3.9bc-10.11-12

Odp.: Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám.
Hospodine, můj Bože, k tobě se utíkám,
- zachraň mě přede všemi, kdo mě pronásledují, a vysvoboď mě;
- ať žádný z nich neuchvátí mou duši jako lev,
- který ji trhá, aniž ji může kdo vyrvat.
Odp.
Zjednej mi právo, Hospodine, vždyť jsem spravedlivý
- a není na mně viny.
- Ať přestane ničemnost bezbožníků, podepři spravedlivého
- ty, který zkoumáš srdce i ledví, spravedlivý Bože!
Odp.
Bůh je můj štít,
- on uchrání lidi upřímného srdce!
- Bůh je soudce spravedlivý,
- Bůh dává výstrahy ustavičně.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 7,40-53

Copak přijde Mesiáš z Galileje?

Slova svatého evangelia podle Jana.
Když někteří ze zástupu slyšeli Ježíšova slova, říkali: "To je skutečně ten Prorok!" Druzí zase: "To je Mesiáš!" Ale jiní namítali: "Copak přijde Mesiáš z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z vesnice Betléma, odkud David pocházel?" Proto kvůli němu došlo v zástupu k roztržce. Někteří z nich ho chtěli zatknout, ale nikdo na něho nevztáhl ruku. Služebníci (velerady) se vrátili k velekněžím a farizeům a ti se jich zeptali: "Proč jste ho nepřivedli?" Služebníci odpověděli: "Žádný člověk nikdy tak nemluvil." Farizeové jim na to řekli: "I vy jste se nechali svést? Uvěřil v něho někdo z předních mužů nebo z farizeů? Leda jen tahle luza, která nezná Zákon - kletba na ně!" Jeden z nich, Nikodém, ten, který už dříve přišel za Ježíšem, jim namítl: "Odsoudí náš Zákon někoho, dokud ho nevyslechne a nezjistí, co dělá?" Odpověděli mu: "Nejsi ty také z Galileje? Zkoumej a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane." A každý se vrátil domů.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015