Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 05:46


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 5. srpna, 2020
Svátek má:  Kristián

Liturgický svátek:  Posvěcení římské baziliky Panny Marie [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 31,1-7
Jer 31, 10.11-12ab.13
-
Mt 15,21-28

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 5. srpna, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Posvěcení římské baziliky Panny Marie [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Jer 31,1-7

Věčnou láskou jsem tě miloval.
Jeremiáš nepovažoval za svůj úkol hlásat pouze neštěstí a zmar, jak se mohlo zdát jeho současníkům. Jeho úkolem bylo hlásat Hospodinovo slovo, které nejen upozorňovalo na budoucí pohromy, nýbrž také vlévalo útěchu v dobách neštěstí. Slovo útěchy má svůj základ již v dějinné zkušenosti vyvedení z Egypta a putování na poušti. Nyní oslovuje Hospodin svůj lid "zdaleka", z vyhnanství, a slibuje mu šťastnou budoucnost. Babylónské vyhnanství trvalo asi padesát let, avšak Hospodinova láska je věčná.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
V té době - praví Hospodin - budu Bohem všech rodů Izraele, oni pak budou mým lidem. Tak praví Hospodin: Lid, který byl ušetřen meče, nalezl na poušti milost. Izrael došel na místo svého odpočinku. Zdaleka se mu zjevil Hospodin: Věčnou láskou jsem tě miloval, proto jsem ti zachoval smilování. Zase tě zbuduji a budeš vystavěna, Izraelova panno! Znovu se ozdobíš svými bubínky a vyjdeš do reje jásajících. Budeš opět štěpovat vinice na samařských horách. Štěpovat budou štěpaři a budou z nich též požívat. Neboť přijde den, kdy budou strážní volat na efraimském pohoří: "Vstaňme a vystupme na Sión k Hospodinu, svému Bohu!" Neboť tak praví Hospodin: Oslavujte Jakuba, jásejte nad prvním z národů, ať je slyšet váš jásot: "Zachránil Hospodin svůj národ, zbytky Izraele!"Text žalmu:
Jer 31, 10.11-12ab.13

Odp.: Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem.
Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo,
- zvěstujte ho na ostrovech v dáli!
- Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil,
- bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem.
Odp.
Vykoupí Hospodin Jakuba
- a vysvobodí ho z ruky mocnějšího.
- Přijdou a budou jásat na hoře Siónu,
- těšit se budou z Hospodinových dobrodiní.
Odp.
Tehdy se rozveselí v tanci panna,
- zaradují se jinoši a starci.
- Proměním jejich nářek v radost,
- útěchu a radost jim vleji po jejich smutku.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 15,21-28

Ženo, jak veliká je tvá víra!
Jak velice záleží na postoji člověka! Příběh pohanské ženy, která z Ježíšových úst slyší tuto velikou pochvalu, ukazuje, že Boží plán spásy není nějaký strnulý neměnný postup. Bůh sice poslal svého posla k Izraeli, víru však našel u pohanů. Zde se již odrážejí první zkušenosti církve.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš se odebral do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: "Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá." Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: "Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí." Odpověděl: "Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského." Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: "Pane, pomoz mi!" On jí však odpověděl: "Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům." Ona řekla: "Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají se stolu jejich pánů." Nato jí řekl Ježíš: " Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ." A od té chvíle byla její dcera zdravá.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015