Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 12:33


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 30. září, 2020
Svátek má:  Jeroným

Liturgický svátek:  Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Job 9,1-12.14-16
Žl 88,10bc-11.12-13.14-15
-
Lk 9,57-62

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 30. září, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Job 9,1-12.14-16

V čem by mohl člověk mít u Boha pravdu?
Job dochází k závěru, že Boží moudrost a síla daleko převyšují lidské schopnosti. Vést při s Bohem nemá smysl, neboť by šlo o střet velmi nerovných soupeřů. Popis činů Boží moci, jež zasahuje do běhu světa, odpovídá starověkým semitským představám: země na sloupech, slunce vychází ... Zejména od dob Galilea Galilei se musela církev konfrontovat s výsledky moderních věd a stále důsledněji rozlišovat samotnou podstatu biblické zvěsti od kosmologických a jiných dobových představ biblických autorů.

Čtení z knihy Job.
Job se ujal slova a řekl svým přátelům: "Dobře vím, že je tomu tak: V čem by mohl mít člověk u Boha pravdu? I kdyby se chtěl s ním hádat, ani slova mu nemůže odpovědět. Bůh je moudrý myslí a mohutný silou. Kdo mu vzdoroval a zůstal bez pohromy? Aniž to kdo pozoruje, přenáší hory a převrací je ve svém hněvu. Vychyluje zemi z jejího místa, že se její sloupy otřásají. Poroučí slunci, a ono nevyjde, pod pečetí zavírá hvězdy, (aby nesvítily). Sám nebesa roztahuje, kráčí po hladině moře. Tvoří Hyjády a Orióna, Plejády a skrytá souhvězdí jihu. Tvoří velkolepé a neprobadatelné věci, divy, které nelze sečíst. Když přichází ke mně, nevidím ho, když odchází, nevnímám ho. Když bere, kdo by mu chtěl bránit, kdo mu smí říci: `Co to děláš?' Jak bych se mohl já s ním dohovořit, najít proti němu slova? I kdybych byl spravedlivý, nedostanu odpověď, na milost bych čekal (u svého soupeře). I kdybych volal a on se ozval, nevěřil bych, že vyslyší můj hlas."Text žalmu:
Žl 88,10bc-11.12-13.14-15

Odp.: Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine!
Denně k tobě, Hospodine, volám,
- k tobě vztahuji své ruce.
- Děláš snad zázraky pro mrtvé,
- či vstanou lidské stíny a budou tě chválit?
Odp.
Což se dá v hrobě vyprávět o tvé dobrotě,
- o tvé věrnosti v příbytku mrtvých?
- Lze poznat tvé divy v temnotách,
- tvou milost v kraji zapomnění?
Odp.
Já však volám k tobě, Hospodine,
- má modlitba ti přichází vstříc hned ráno.
- Proč mě odmítáš, Hospodine,
- a přede mnou skrýváš svou tvář?
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 9,57-62

Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.
Skupina učedníků za Ježíšem ztělesňuje církev jdoucí za svým vůdcem Ježíšem na své misijní cestě dějinami. V dialogu se zájemci o následování jsou uvedeny zásady cesty: připravenost být stále na odchodu a nikde nebýt doma, neulpět na ničem, co by zdržovalo hlásání Božího království a váhavě se neobracet zpět ke starému životu.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš a jeho učedníci šli (do Jeruzaléma), cestou mu někdo řekl: "Půjdu za tebou všude, kam půjdeš." Ježíš mu však odpověděl: "Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil." Jiného zase vybídl: "Pojď za mnou!" On však řekl: "Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce." Odpověděl mu: "Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!" A ještě jiný řekl: "Půjdu za tebou, Pane, jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou." Ježíš mu však odpověděl: "Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015