Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 01:45


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2023
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 30. září, 2023
Svátek má:  Jeroným

Liturgický svátek:  Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Zach 2,5-9.14-15a
Jer 31,10.11-12ab.13
-
Lk 9,43b-45

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 30. září, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Zach 2,5-9.14-15a

Hle, přicházím, abych přebýval uprostřed tebe.
Lid se vrátil z vyhnanství, obnovil město a chrám, a přesto se nemůže ubránit palčivým otázkám o své budoucnosti. Z čistě lidského pohledu jsou jeho naděje nevelké. Proto přichází Hospodinovo slovo, aby lid posílilo a dodalo důvěry. Zachariáš sice hovoří ke svým současníkům (jeho vystoupení se datuje mezi r. 520 - 518 př. Kr.), ale jeho slova nabývají plného významu ve světle Kristova vtělení.

Čtení z knihy proroka Zachariáše.
Zdvihl jsem oči a viděl jsem: Hle - muž, který měl v ruce měřicí provaz. Zeptal jsem se: "Kam jdeš?" Odpověděl mi: "Měřit Jeruzalém, abych viděl, jaká bude jeho šířka a jaká bude jeho délka." A tu se objevil anděl, který se mnou mluvil, a naproti němu jiný anděl. A vyzval ho: "Běž a řekni tomuto jinochovi: V Jeruzalémě bude bydlet takové množství lidu a dobytka, že bude (městem) bez hradeb. Já mu budu - praví Hospodin - ohnivou hradbou kolem dokola a slávou uprostřed něho. Jásej a raduj se, siónská dcero, neboť hle - přicházím, abych přebýval uprostřed tebe - praví Hospodin. Toho dne se mnohé národy přidají k Hospodinu, stanou se mým lidem."Text žalmu:
Jer 31,10.11-12ab.13

Odp.: Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem.
Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo,
- zvěstujte ho na ostrovech v dáli!
- Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil,
- bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem.
Odp.
Vykoupí Hospodin Jakuba
- a vysvobodí ho z ruky mocnějšího.
- Přijdou a budou jásat na hoře Siónu,
- těšit se budou z Hospodinových dobrodiní.
Odp.
Tehdy se rozveselí v tanci panna,
- zaradují se jinoši a starci.
- Proměním jejich nářek v radost,
- útěchu a radost jim vleji po jejich smutku.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 9,43b-45

Syn člověka bude vydán. Báli se ho na to zeptat.
Ježíš znovu a znovu připomíná svoji cestu "vydanosti", které učedníci nemohou zatím rozumět. Hlubšímu pochopení jim brání strach ze zničení jejich falešných snů o Mesiáši nebo z vlastního utrpení.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se všichni divili tomu, co Ježíš konal, řekl svým učedníkům: "Vy si dobře povšimněte těchto mých slov: Syn člověka bude vydán lidem do rukou." Oni však té řeči nerozuměli; (její smysl) zůstal pro ně zahalen, takže to nepochopili. Báli se ho však na to zeptat.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015