Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 12:58


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2022
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 20. září, 2022
Svátek má:  Oleg

Liturgický svátek:  Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Ch&ng Hasanga a druhů, mučedníků [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Př 21,1-6.10-13
Žl 119,1.27.30.34.35.44
-
Lk 8,19-21

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 20. září, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Ch&ng Hasanga a druhů, mučedníků [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Př 21,1-6.10-13

Různé názory.
Moudré výroky tohoto úryvku nejsou logicky řazeny. Přesto mohou mít jako společného jmenovatele otázku, co je před Hospodinem správné. Moudrý svatopisec se na otázku snaží odpovědět vyostřením kontrastů: spravedlivý a čestný život - pyšné a naduté srdce, pilný - zbrklý, nezkušený - moudrý. Naše životní zkušenost je poněkud rozmanitější, ale zároveň zamlženější. Jasné a jednoznačné formulace knihy Přísloví nám mohou poskytnout právě v dnešním komplikovaném světě první základní orientaci.

Čtení z knihy Přísloví.
Srdce krále je v Hospodinově ruce jako bystřina, nakloní ho, kam se mu zachce. Člověku se vždycky zdá, že se chová dobře, je to však Hospodin, který zkouší srdce. Žít spravedlivě a čestně je nad oběť milejší Hospodinu. Pyšné oči a naduté srdce - pochodeň zlosynů - jsou hříchem. Nač pomyslí pilný, je jenom k zisku, ale kdo je zbrklý, ten má jen škodu. Poklady nahromaděné křivým jazykem jsou mizící pára a léčky smrti. Jen ke zlu míří zlosynova touha, nenalezne u něho soucit jeho bližní. Nezkušený zmoudří z trestu posměvače, moudrý z poučení dostane rozum. Spravedlivý (Bůh) olupuje zlosynův dům, zlosyny vrhá do zhouby. Kdo si ucpe ucho při chuďasově křiku, nedojde sluchu, až sám bude křičet.Text žalmu:
Žl 119,1.27.30.34.35.44

Odp.: Voď mě po stezce svých předpisů, Hospodine!
Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná,
- kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.
Odp.
Pouč mě o smyslu svých nařízení,
- a budu rozjímat o tvých divech.
Odp.
Vyvolil jsem si cestu pravdy,
- dal jsem přednost tvým rozhodnutím.
Odp.
Pouč mě, ať zachovám tvůj zákon
- a chráním ho celým svým srdcem.
Odp.
Voď mě po stezce svých předpisů,
- neboť v ní mám zalíbení.
Odp.
Tvůj zákon chci stále střežit,
- navěky a navždy.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 8,19-21

Moje matka a moji příbuzní jsou ti, kdo slyší a plní Boží slovo.
Do Ježíšovy nové učednické rodiny tedy nevstupuje každý posluchač, ale jen ten, kdo jím hlásané Boží slovo také "plní", tj. jedná podle něj.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Za Ježíšem přišla jeho matka a příbuzní, ale pro množství lidí se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: "Tvoje matka a příbuzní stojí venku a rádi by tě viděli." Ale on jim odpověděl: "Moje matka a moji příbuzní jsou ti, kdo slyší a plní Boží slovo."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015