Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 05:01


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2022
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 30. září, 2022
Svátek má:  Jeroným

Liturgický svátek:  Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Job 38,1.12-21; 40,3-5
Žl 139,1-3.7-8.9-10.13-14ab
-
Lk 10,13-16

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 30. září, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Job 38,1.12-21; 40,3-5

Dával jsi někdy rozkazy jitru, pronikl jsi až k pramenům moře?
Po diskusích Joba a jeho přátel v předchozích kapitolách dosahuje kniha Job svého vrcholu řečí samotného Hospodina (kap. 38-41). Bůh hovoří z bouře - to je souhra mocných živlů, které svou nezkrotnou silou zvěstují Boží moc. Na začátku klade Bůh samé otázky. Upomínají Joba na hranice jeho vědění a porozumění, avšak ukazují také Boží nezměrnou velikost a lásku k živým tvorům.

Čtení z knihy Job.
Hospodin odpověděl Jobovi z (hlubin) bouře a řekl: "Dával jsi někdy rozkazy jitru, ukázal zoře místo, na němž má stát, aby uchopila okraje země a z ní vytřásla zločince? (Ona) mění zemi jak hlínu pod pečetí, jak oděv ji barví. Bere se hříšníkům jejich světlo, láme se rozpřáhlé rámě. Pronikl jsi až k pramenům moře, v jeho hlubinách jsi kráčel? Otevřely se ti brány smrti, uzřel jsi brány temnot? Díval ses na zemské dálavy? Pověz, znáš to všechno? Kde je cesta k příbytku světla, kdepak je místo temnot, abys je přenesl do jejich území nebo jim ukázal cestu tam, kde bydlí? Ty to víš, vždyť tenkrát ses narodil, tvých dnů je veliký počet!" Job tedy odpověděl Hospodinu a řekl: "Ach, jsem příliš malý, co ti mám odpovědět? Na ústa si kladu ruku. Řekl jsem jedno slovo? Už nebudu pokračovat. Řekl jsem dvě? Nic už nepřipojím."Text žalmu:
Žl 139,1-3.7-8.9-10.13-14ab

Odp.: Veď mě, Hospodine, cestou odvěkou!
Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš,
- ty víš, když sedám i když vstávám.
- Poznáváš mé myšlenky již zdálky;
- ať jdu nebo ležím, ty to určuješ,
- všímáš si všech mých cest.
Odp.
Kam se mohu uchýlit před tvým duchem,
- kam až utéci před tvou tváří?
- I kdybych vystoupil na nebe, ty jsi tam,
- i kdybych ulehl v podsvětí, i tady jsi!
Odp.
I kdybych si připjal křídla jitřenky
- a spočinul na nejzazším moři,
- i tam mě povede tvá ruka
- a uchopí mě tvá pravice.
Odp.
Tys přece stvořil mé ledví,
- utkal jsi mě v lůně mé matky.
- Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně,
- úžasná jsou tvoje díla.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 10,13-16

Kdo pohrdá mnou, pohrdá tím, který mě poslal.
Ztotožnění posílajícího a posla (řec. "apostolos", instituce pověřenců zplnomocněných k předání poselství) je založeno na totožnosti jimi předávaného poselství, jehož odmítnutí vede ke stejným důsledkům, ať už jej zvěstoval Ježíš nebo jeho vyslanci ("apoštolové").

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl: "Běda tobě, Chorazine, běda tobě, Betsaido! Kdyby se staly v Tyru a Sidónu takové zázraky jako u vás, už dávno by se obrátili k pokání v žínici a v popelu. Ale Tyru a Sidónu se povede na soudu lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do pekla klesneš! Kdo poslouchá vás, poslouchá mne, kdo pohrdá vámi, pohrdá mnou; kdo však pohrdá mnou, pohrdá tím, který mě poslal."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015