Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 11:47


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2022
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 19. září, 2022
Svátek má:  Zita

Liturgický svátek:  Památka sv. Januária, biskupa a mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Př 3,27-35
Žl 15,2-3ab.3cd-4ab.5
-
Lk 8,16-18

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 19. září, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Januária, biskupa a mučedníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Př 3,27-35

Zvrhlého člověka si Hospodin oškliví.
Prvních devět kapitol knihy Přísloví působí jako rady otce synovi. Autor tak chce svým příkladem naznačit nutnost předávat moudrost z generace na generaci. V tomto úryvku nejprve radí otec synovi, jak se má chovat k bližnímu. Pak ovšem svoje rady zdůvodňuje. A tu se ukazuje, že se nejedná jen o jakousi přirozenou morálku oboustranně výhodných vzájemných vztahů, nýbrž o zásadní lidské postoje, které zkoumá sám Hospodin, a podle jejich kvality buď stíhá kletbou, nebo žehná.

Čtení z knihy Přísloví.
Můj synu, neodpírej prokázat dobrodiní, když je v tvé moci ho poskytnout. Neříkej bližnímu: "Teď jdi, pak přijď, až zítra ti dám", když můžeš dát ihned. Nechystej zlo proti bližnímu, když s tebou v důvěře žije. S nikým se nehádej bez příčiny, když ti neudělal nic zlého. Nezáviď násilníkovi, žádný z jeho mravů nenásleduj, neboť zvrhlého člověka si Hospodin oškliví, ale se spravedlivými se důvěrně stýká. Na dům zločince vrhá Hospodin kletbu, příbytku spravedlivých však žehná. Rouhačům odplatí podle zásluhy, zato pokorným daruje přízeň. Moudří dosáhnou pocty, hlupáci však sklidí jen hanbu.Text žalmu:
Žl 15,2-3ab.3cd-4ab.5

Odp.: Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře.
Kdo žije bez vady a koná spravedlnost,
- upřímně smýšlí ve svém srdci,
- svým jazykem nepomlouvá.
Odp.
Nečiní příkoří svému bližnímu,
- netupí svého souseda.
- Nešlechetným člověkem pohrdá,
- ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
Odp.
Nelichvaří svými penězi
- a nebere úplatky proti nevinnému.
- Kdo takto jedná,
- nikdy nezakolísá!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 8,16-18

Svítilna se postaví na podstavec, aby ti, kdo vcházejí, dobře viděli.
Zvěstování Božího slova v obci se nemá dít jen uzavřeně, ale také tak, aby osvěcovalo všechny, kteří mají zájem vstoupit na cestu následování. Mít Boží slovo znamená zachovat je a vytrvat pod jeho nárokem. Pak bude přidáno požehnání k růstu. Nemít je znamená zacházet s Božím slovem tak, jak (včera) ukázaly tři předchozí příklady (8,11-14). Člověk pak bude zbaven iluzí, že něco má.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl zástupům: "Nikdo nerozsvítí svítilnu a nepřikryje ji nádobou ani ji nedá pod postel, ale postaví ji na podstavec, aby ti, kdo vcházejí, dobře viděli. Nic totiž není skryto, co nebude zjeveno, a nic není utajeno, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Dávejte tedy pozor, ať dobře posloucháte! Neboť kdo má, tomu bude dáno, ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co myslí, že má."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015