Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 23:10


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2020
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 12. října, 2020
Svátek má:  Marcel

Liturgický svátek:  Památka sv. Radima, biskupa [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 28. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1
Žl 113,1-2.3-4.5a+6-7
-
Lk 11,29-32

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 12. října, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 28. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Radima, biskupa [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1

Nejsme děti otrokyně, ale manželky svobodné.
Pojem svobody v době apoštola Pavla nebyl tolik ovlivněn politickými souvislostmi jako v dnešní době. Svoboda však měla význam ve společenské struktuře - antická společnost se v zásadě dělila na lidi svobodné a otroky. Apoštol přenáší toto dělení do náboženské roviny. Ti, kdo dosud slouží Mojžíšovu zákonu, náleží mezi otroky a jsou potomci Izmaele, Abrahámova syna z otrokyně Hagar. Kristus však osvobodil ty, kdo v něj věří, od tohoto otroctví. Jsou to potomci Izáka, syna Abrahámovy manželky Sáry.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! Stojí v Písmu: `Abrahám měl dva syny; jednoho z otrokyně, druhého z manželky svobodné.' Syn z otrokyně se narodil způsobem přirozeným, syn z manželky svobodné však na základě zaslíbení. To v sobě tají ještě něco jiného: Ty (dvě ženy) představují dvě úmluvy; první z hory Sinaje - ta rodí k otroctví: to je Hagar. Jeruzalém, pocházející shora, je však svobodný - a to je naše matka. Je totiž psáno: `Raduj se neplodná, kterás nerodila, v jásot propukni ty, kterás nepoznala porodní bolesti. Neboť mnoho dětí bude mít žena opuštěná, více než ta, která má muže.' Proto, bratři, nejsme dětmi otrokyně, ale (manželky) svobodné. To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy pevní a nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu.Text žalmu:
Žl 113,1-2.3-4.5a+6-7

Odp.: Buď velebeno Hospodinovo jméno nyní i navěky! Nebo: Aleluja.
Chvalte, Hospodinovi služebníci,
- chvalte jméno Hospodinovo!
- Buď velebeno Hospodinovo jméno
- nyní i navěky!
Odp.
Od východu slunce až na jeho západ
- buď chváleno Hospodinovo jméno!
- Povznesen je Hospodin nade všechny národy,
- nad nebesa jeho sláva.
Odp.
Kdo je jako Hospodin, náš Bůh,
- který shlíží dolů na nebe i na zem?
- Slabého zdvihá z prachu,
- ze smetiště povyšuje chudého.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 11,29-32

Tomuto pokolení nebude dáno jiné znamení než znamení Jonášovo.
Jako se stal Jonáš pro Ninive znamením nově otevřené cesty k přijetí Božího slitování, tak i sám Syn člověka, zmrtvýchvstalý Ježíš, bude podobným znamením spásy. Čas pro rozhodnutí je však již zde - ne až na konci časů. Žádné sebevětší jednotlivé znamení neušetří člověka kroku víry teď a tady.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se u Ježíše shromažďovaly zástupy, začal mluvit: "Toto pokolení je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení Jonášovo. Jako Jonáš byl znamením pro Ninivany, tak bude i Syn člověka znamením pro toto pokolení. Královna jihu povstane na soudu proti mužům tohoto pokolení a odsoudí je, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a zde je přece (někdo) víc než Šalomoun. Ninivští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání obrátili, a zde je přece (někdo) víc než Jonáš."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015