Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 10:50


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2020
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 10. října, 2020
Svátek má:  Marina

Liturgický svátek:  Sv. Paulin
Liturgické období:  Mezidobí, 27. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gal 3,22-29
Žl 105,2-3.4-5.6-7
-
Lk 11,27-28

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 10. října, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 27. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Paulin
Text 1.čtení:
Gal 3,22-29

Vy všichni jste Boží děti skrze víru.
Dějiny spásy mají své etapy. Bůh nezjevuje od počátku všechno, nýbrž postupnou výchovou připravuje lidi na plnost poznání a spásy. Významnou úlohu hrál v tomto procesu Mojžíšův zákon. Byl "vychovatelem pro Krista". Nyní, když už přišla víra v Krista, nemusíme plnit povinnosti, které ukládají Mojžíšovy předpisy. Ve víře v Krista se spojuje vše, co bylo dříve nesmiřitelné: židé a pohané, otroci a svobodní, muži i ženy.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! Písmo prohlásilo, že všichni jsou hříšníci. Tak se tedy vírou v Ježíše Krista dostává zaslíbení těm, kdo věří. Ale než přišla víra, byli jsme hlídáni Zákonem jako ve vězení, (v očekávání) víry, která se měla zjevit. Zákon byl naším vychovatelem pro Krista, abychom z víry došli ospravedlnění. Když však přišla víra, nejsme už pod vychovatelem. Vy všichni jste totiž Boží děti skrze víru v Ježíše Krista, vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista: už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; všichni jste jeden v Kristu Ježíši. A když patříte Kristu, jste tedy Abrahámovo potomstvo a dědici podle zaslíbení.Text žalmu:
Žl 105,2-3.4-5.6-7

Odp.: Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Nebo: Aleluja.
Zpívejte Hospodinu, hrejte mu,
- vypravujte o všech jeho divech!
- Honoste se jeho svatým jménem,
- ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina!
Odp.
Uvažujte o Hospodinu a jeho moci,
- hledejte stále jeho tvář!
- Pamatujte na divy, které učinil,
- na jeho zázraky a rozsudky jeho úst!
Odp.
Potomstvo Abraháma, jeho služebníka,
- synové Jakuba, jeho vyvoleného!
- Hospodin sám je náš Bůh,
- po celé zemi platí jeho rozhodnutí.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 11,27-28

Blahoslavený život, který tě nosil. Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo.
A zachovávají ho. K trvalému "blahoslavenství" (= "štěstí") nevede pouhé vyčistění domu (viz včerejší evangelium), ale ani fyzická příslušnost k Ježíši (v. 27). Marii je třeba blahoslavit jako Matku (1,48), ale nyní je podstatné následování Ježíše nasloucháním (početí) a činěním (porod a kojení) jeho slova. Takto žité Boží slovo pak má sílu "naplnit vyprázdněný dům" Bohem.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: "Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!" On však řekl: "Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015