Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 01:58


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2023
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 3. října, 2023
Svátek má:  Bohumil

Liturgický svátek:  Sv. Maxmilián
Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Zach 8,20-23
Žl 87,1-3.4-5.6-7
-
Lk 9,51-56

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 3. října, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Maxmilián
Text 1.čtení:
Zach 8,20-23

Přijdou mnohé národy, aby hledaly Hospodina v Jeruzalémě.
Tyto dva prorocké výroky se liší od předchozích. První oznamuje obrácení pohanů k Hospodinu; nový Jeruzalém nebude jen láskou Izraele, ale bude silně přitahovat všechny národy, přicházející se s Bohem smířit. Druhý výrok hovoří o centrální úloze Izraele v této mesiášské době. Lid, který má ve svém středu Boha a který s ním má již staleté zkušenosti, bude pomáhat těmto "konvertitům".

Čtení z knihy proroka Zachariáše.
Tak praví Hospodin zástupů: Ještě přijdou národy a obyvatelé mnohých měst, přijdou obyvatelé jednoho města k obyvatelům města druhého a řeknou: "Pojďme usmířit Hospodina, pojďme hledat Hospodina zástupů! Já půjdu také." Přijdou mnohé národy, mocné kmeny, aby hledaly Hospodina zástupů v Jeruzalémě a usmířily ho. Tak praví Hospodin zástupů: V těch dnech deset lidí ze všech pohanských jazyků uchopí lem šatu jednoho Judovce a řeknou: "Chceme jít s vámi, neboť jsme slyšeli, že s vámi je Bůh."Text žalmu:
Žl 87,1-3.4-5.6-7

Odp.: Bůh je s námi.
Hospodin miluje, co založil na svatých horách,
- miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla.
- Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží!
Odp.
Připočtu Rahab i Bábel mezi své ctitele,
- ba i Filištínsko, Tyrus s Etiopií;
- i ti se tam narodili.
- O Siónu se řekne: "Jeden jako druhý se v něm narodil,
- sám Svrchovaný mu dal pevný základ."
Odp.
Hospodin zapíše do knihy márodů:
- "Tito se tam narodili."
- Při tanci budou zpívat:
- "Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě."
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 9,51-56

Pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma.
Tím začíná velký oddíl vyprávění o Ježíšově "cestě do Jeruzaléma" (9,51 - 19,27). Ježíš je stále na cestě a pevně směřuje k cíli - aby byl "vzat vzhůru" (9,51; 13,22; 17,11; 19,28). Následovat Ježíše znamená jít stále dál pod vedením "vůdce k životu" (dosl. překl. Sk 3,15), a to přes všechny překážky a odmítnutí, která se při takovémto jasném směřování budou množit.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se přibližovala doba, kdy Ježíš měl být vzat (vzhůru), pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby tam připravili nocleh. Ale (Samaritáni) ho nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: "Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?" On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné vesnice.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015