Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 11:36


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 3. září, 2020
Svátek má:  Bronislav

Liturgický svátek:  Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Kor 3,18-23
Žl 24,1-2.3-4ab.5-6
-
Lk 5,1-11

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 3. září, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 22. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
1 Kor 3,18-23

Všecko je vaše. Vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.
Spory mezi korintskými podvrženci různých misionářů znamenají návrat k moudrosti tohoto světa, která byla překonána "pošetilostí" Kristova kříže. Význam misionářů apoštol Pavel relativizuje. Křesťané nepatří jim, nýbrž Kristu a skrze Krista Bohu. Toto apoštolovo zjištění má dalekosáhlý dopad pro pozdější vývoj církve. Pomáhá překonávat pyramidální pojetí církve s papežem na vrcholu, s biskupy "pod" papežem, s kněžími "pod" biskupem... Naopak - ti, kdo mají v církvi své úkoly, patří všem věřícím v Krista: "Všecko je vaše".

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Ať se nikdo neklame! Domnívá-li se někdo z vás, že je moudrý, jak to chce tento svět, musí se napřed stát "pošetilým". Jenom tak se stane moudrým. Moudrost totiž, jak ji chce tento svět, je v očích Božích pošetilost. Stojí přece v Písmu: `Bůh chytá moudré v jejich chytráctví', a dále: `Pán zná plány moudrých: nejsou k ničemu.' Proto ať se nikdo nechlubí lidmi. Všecko je přece vaše: Pavel, Apollos i Petr, svět, život i smrt, to, co už tady je, i to, co teprve přijde, všecko je vaše. Vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.Text žalmu:
Žl 24,1-2.3-4ab.5-6

Odp.: Hospodinu náleží země i to, co je na ní.
Hospodinu náleží země i to, co je na ní,
- svět i ti, kdo jej obývají.
- Neboť on jej založil nad moři,
- upevnil ho nad proudy vod.
Odp.
Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
- kdo smí stát na jeho svatém místě?
- Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
- jehož duše nebaží po marnosti.
Odp.
Ten přijme požehnání od Hospodina,
- odměnu od Boha, svého spasitele.
- To je pokolení těch, kdo po něm touží,
- kdo hledají tvář Jakubova Boha.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 5,1-11

Nechali všeho a šli za ním.
Tak mocné a fascinující je pro učedníky vyučující, očišťující a posílající Boží slovo z Ježíšových úst, potvrzené bohatým úlovkem (vv. 1.5.10). Tímto příběhem začíná Lukáš na klíčových Ježíšových činech vysvětlovat vnitřní strukturu Ježíšova hnutí (Petr - Dvanáct - učedníci), a tak ukazovat na kontinuitu struktury a poslání prvotní církve, jímž je především uschopňovat lidi k životu.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
(Jednou) stál Ježíš u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: "Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!" Šimon mu odpověděl: "Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě." Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: "Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!" Zmocnil se ho totiž úžas - a také všech jeho společníků - nad tím lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi." Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015