Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 03:43


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2022
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 22. září, 2022
Svátek má:  Darina

Liturgický svátek:  Sv. Mořic a druhové
Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Kaz 1,2-11
Žl 90,3-4.5-6.12-13.14+17ab
-
Lk 9,7-9

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 22. září, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 25. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Mořic a druhové
Text 1.čtení:
Kaz 1,2-11

Není nic nového pod sluncem. Marnost, pomíjivost, doslova: vanutí větru.
Tímto slovem vyjadřuje autor knihy Kazatel 64krát svůj skeptický pohled na svět. Kazatel patří mezi mudroslovné knihy, sepsané až po návratu z babylónského zajetí. Vnáší do původního hebrejského myšlení nové prvky. Svět se již nejeví tak jednoznačný a smysluplný. Člověk poznává přirozená omezení všeho, co se ve světě děje. V tom se také zároveň projevuje lidská velikost a výjimečnost.

Čtení z knihy Kazatel.
Marnost nad marnost - praví Kazatel - marnost nad marnost, všechno je marnost. Co má člověk z celé své námahy, s kterou se plahočí pod sluncem? Jedno pokolení odchází a druhé přichází, země však trvá stále. Slunce vychází a zapadá, chvátá k svému místu, kde vychází. Vítr věje k jihu a stáčí se na sever, vítr stále krouží, znovu obnovuje svůj běh. Všechny řeky tečou do moře, a moře se nikdy nenaplní. Na místo, kde řeky vznikají, opět se vracejí. Všechno unavuje, nelze to ani vypovědět; oko se nenasytí díváním, ani ucho se nenaplní posloucháním. Co bylo, zase bude, co se stalo, zase nastane - není nic nového pod sluncem. Vyskytne-li se něco, o čem se řekne: Hle, to je nové - dávno to bylo v dobách, které byly před námi. Zapomíná se na to, co minulo, a stejně to bude s budoucností. Nezůstane na ni vzpomínka u těch, kteří budou následovat.Text žalmu:
Žl 90,3-4.5-6.12-13.14+17ab

Odp.: Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.
Rozkazem vracíš člověka v prach
- a pravíš: "Vraťte se, smrtelníci!"
- Neboť tisíc let je v tvých očích
- jako včerejší den, který minul,
- a jako noční hlídka.
Odp.
Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen,
- podobají se pučící trávě:
- Zrána kvete a bují,
- večer je skosena a vadne.
Odp.
Nauč nás počítat naše dny,
- ať dojdeme k moudrosti srdce.
- Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat?
- Slituj se nad svými služebníky!
Odp.
Nasyť nás brzy svou slitovností,
- ať jásáme a radujeme se po celý život!
- Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha,
- dej zdar práci našich rukou!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 9,7-9

Jana jsem přece dal stít. Kdo však je ten, o kterém slyším takové věci?
Nejen takovéto otázky si kladl Herodes Antipas, ale dokonce se "snažil Ježíše uvidět". Tento zájem jej však nevede k následování, ale k pro-následování Ježíše (srov. 13,31 a 23,6nn).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Údělný kníže Herodes uslyšel o všem, co se dálo, ale nevěděl, co si má myslet, protože jedni říkali (o Ježíšovi), že to Jan byl vzkříšen z mrtvých, druzí, že se objevil Eliáš, jiní, že vstal některý z dávných proroků. Herodes však řekl: "Jana jsem přece dal stít. Kdo je tedy ten, o kterém slyším takové věci?" A snažil se ho uvidět.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015