Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 04:50


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 12. října, 2021
Svátek má:  Marcel

Liturgický svátek:  Památka sv. Radima, biskupa [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 28. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Řím 1,16-25
Žl 19,2-3.4-5
-
Lk 11,37-41

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 12. října, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 28. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Radima, biskupa [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Řím 1,16-25

Ačkoli lidé Boha poznali, přece ho jako Boha nectili.
Evangelium Ježíše Krista přináší spásu každému, kdo ho přijme ve víře. Tato víra má své stupně, od přijetí Boha na základě pozorování jeho díla až po přijetí Ježíšova zmrtvýchvstání. Je zde ale mnoho těch, kteří se svobodně a dobrovolně uzavřeli Božímu zjevení a důvěřují ve vlastní chytrost. Tito hlupáci tak začali uctívat různé idoly a upadli do velké mravní zkázy.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Za evangelium se nestydím. Jím se přece projevuje Boží moc a přináší záchrana každému, kdo věří, nejdříve ovšem židům, ale pak i pohanům. Neboť v něm se odhaluje Boží spravedlnost, která je z víry a vede k víře. Tak je psáno: `Spravedlivý bude žít z víry.' Bůh dává z nebe jasně najevo svůj hněv při každé bezbožnosti a nespravedlnosti lidí, kteří svou nespravedlností překážejí pravdě. Neboť co se může o Bohu poznat, je pro ně jasné, protože jim to Bůh (sám) zjevil. Co je totiž u něho neviditelné - jeho věčná moc a jeho božské bytí - to je možné už od počátku světa poznat světlem rozumu z toho, co stvořil. Proto je nelze omluvit. Ačkoli Boha poznali, přece ho jako Boha nectili a neprojevovali mu vděčnost. Jejich uvažování nevedlo k ničemu a jejich nemoudrá mysl se zatemnila. Mysleli, že jsou mudrci, a zatím se stali blázny, když zaměnili vznešeného, nesmrtelného Boha za pouhé vyobrazení smrtelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal klesnout do nečistoty, jak toužilo jejich srdce, takže si sami hanobili vlastní tělo. Zaměnili pravého Boha za bohy falešné, uctívali tvora a klaněli se mu místo Stvořiteli. Ten ať je velebený navěky! Amen.Text žalmu:
Žl 19,2-3.4-5

Odp.: Nebesa vypravují o Boží slávě.
Nebesa vypravují o Boží slávě
- a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
- Den dni o tom podává zprávu,
- noc noci sděluje poučení.
Odp.
Není to slovo a nejsou to řeči,
- jejichž hlas by nebylo slyšet.
- Do celé země vychází jejich hlahol,
- až na konec světa jejich slova.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 11,37-41

Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu, a pak vám bude všechno čisté.
I s farizeji Ježíš udržuje společenství stolu jako s hříšníky a celníky (srov. 7,36; 14,1), má však pro ně připravena často velmi tvrdá slova (srov. Mt 23). Dnešní první část "řeči proti farizeům" (11,37-53) ukázuje konkrétní lásku k bližnímu ("almužna", v. 41) nejen jako povinnost Zákona, ale jako projev čistoty i cestu k čistotě srdce (a to i pro učedníky, srov. 12,1b!).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Přišel tedy a zaujal místo u stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem napřed neumyl. Pán mu však řekl: "Ano, vy farizeové, vnějšek číše a talíře očišťujete, ale vaše nitro je plné loupeže a špatnosti. Pošetilci! Copak ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu, a pak vám bude všechno čisté."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015