Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 03:34


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2023
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 9. června, 2023
Svátek má:  Stanislava

Liturgický svátek:  Památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 9. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Tob 11,5-17
Žl 146,1b-2.6c-7.8-9a.9bc-10
-
Mk 12,35-37

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 9. června, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 9. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Tob 11,5-17

Bůh mě stihl ranou a - hle, vidím svého syna.
Překypující radost je ústřední myšlenkou celého úryvku. Syn Tobiáše se vrací spolu s manželkou a přináší zázračný lék - rybí žluč, schopný uzdravit slepého otce. Tobiáš sice pozbyl světlo svých očí, ale nikdy nepřišel o světlo víry a svou důvěru v Boha. Nabytí zraku přichází z ryby, která byla pro křesťanskou tradici vždy symbolem Ježíše Krista. On je tím pravým a jediným lékařem, který léčí a uzdravuje slepotu každého člověka.

Čtení z knihy Tobiáš.
Anna seděla a obhlížela cestu, kudy odešel její syn. Zpozorovala, že přichází, a řekla jeho otci: "Hle, přichází tvůj syn i ten člověk, který odešel s ním." Rafael řekl Tobiášovi, dříve než se přiblížil k otci: "Vím, že jeho oči budou otevřeny. Potři rybí žlučí jeho oči. Ten lék vytáhne a odstraní z jeho očí bílý zákal. Tvůj otec prohlédne a uvidí světlo." Anna přiběhla, padla svému synovi kolem krku a řekla mu: "Opět tě vidím, dítě. Teď už mohu zemřít." A dala se do pláče. (Otec) Tobiáš vstal; klopýtal, ale došel ke dveřím do nádvoří. (Syn) Tobiáš k němu přistoupil s rybí žlučí v ruce; dýchl mu do očí, podepřel ho a řekl: "Buď dobré mysli, otče." A přiložil lék na jeho oči. Pak oběma rukama odstranil bílý zákal z koutků očí. Otec mu padl kolem krku, rozplakal se a řekl mu: "Opět tě vidím, synu, světlo mých očí." A pokračoval: "Požehnaný je Bůh a požehnané jeho veliké jméno. Požehnaní jsou všichni jeho svatí andělé po všechny věky. Neboť on mne stihl ranou - a hle, vidím svého syna Tobiáše." (Otec) Tobiáš a jeho manželka Anna s radostí vešli do domu a z celého srdce dobrořečili Bohu za všechno, co se stalo. (Syn) Tobiáš oznámil otci, že se jeho cesta zdařila a že přinesl stříbro. Také jak si vzal za manželku Sáru, dceru Raguelovu, a ta že právě přichází a je blízko ninivské brány. (Otec) Tobiáš a Anna se radovali a vyšli vstříc své snaše k ninivské bráně. Když ho viděli ninivští obyvatelé, jak jde a kráčí v plné síle a že ho nikdo nevede za ruku, užasli. Vyznal před nimi, že se nad ním Bůh smiloval a otevřel jeho oči. Pak přistoupil k Sáře, manželce svého syna, a požehnal jí slovy: "Kéž vejdeš ve zdraví, dcero. Požehnaný tvůj Bůh, že tě k nám přivedl, dcero. A požehnaný tvůj otec, požehnaný můj syn Tobiáš a požehnaná ty, dcero. Vejdi do svého domu ve zdraví, s požehnáním a s radostí; vejdi, dcero!" Toho dne nastala veliká radost všem židům žijícím v Ninive.Text žalmu:
Žl 146,1b-2.6c-7.8-9a.9bc-10

Odp.: Duše má, chval Hospodina!
Nebo: Aleluja. Duše má, chval Hospodina!
- Pokud žiji, chci chválit Hospodina,
- pokud budu, chci opěvovat svého Pána.
Odp.
On zachovává věrnost navěky,
- zjednává právo utlačeným,
- dává chléb lačným.
- Hospodin vysvobozuje vězně.
Odp.
Hospodin otvírá oči slepým,
- Hospodin napřimuje sklíčené,
- Hospodin miluje spravedlivé,
- Hospodin chrání přistěhovalce.
Odp.
Podporuje sirotka a vdovu,
- ale mate cestu bezbožníků.
- Hospodin bude vládnout na věky,
- tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 12,35-37

Jak mohou tvrdit, že Mesiáš je syn Davidův?
Toto tvrzení bylo sice dobře biblicky podložené, ale Ježíšovo okolí ho spojovalo s příliš úzkými představami a očekáváními (obnovení Davidova království). Proto je pro Marka důležitější a plnější titul Boží Syn. Kdo zůstane ve starých schématech, Mesiáše nepochopí.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Když Ježíš učil v chrámě, řekl: "Jak mohou učitelé Zákona tvrdit, že Mesiáš je syn Davidův? Vždyť sám David pravil v Duchu svatém: `Řekl Hospodin mému Pánu: Zasedni po mé pravici, dokud ti nepoložím tvé nepřátele pod nohy.' Sám David ho nazývá Pánem, jak tedy může být jeho synem?" A lidé ve velkém počtu mu rádi naslouchali.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015