Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 25. května 2024, 15:36


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 17. února, 2023
Svátek má:  Miloslava

Liturgický svátek:  Památka sv. Alexia a druhů, řeholníků [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 6. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 11,1-9
Žl 33,10-11.12-13.14-15
-
Mk 8,34 - 9,1

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 17. února, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 6. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Alexia a druhů, řeholníků [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Gn 11,1-9

Sestupme a uveďme ve zmatek jejich jazyk.
Lidstvo je sjednocené na jednom místě a má společný plán. Věž, která má sahat až do nebe, bude znamením lidské schopnosti a moci. Všechno ale závisí na společném jazyku, jehož prostřednictvím si všichni rozumějí. V centru stojí slovo, které je účinné a má moc. Slovo může být zneužito a stát se tak nástrojem zla. Slovem ale také Bůh na počátku všechno stvořil a ve Věčném Slově nám daroval spásu.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Celá země byla jednotná v jazyku i slovech. Když (lidé) přitáhli od východu, nalezli rovinu v zemi Šinear a usadili se tam. Tu řekli jedni druhým: "Pojďme, udělejme si cihly a vypalme je v ohni!" Cihel používali jako kamene a asfaltu jako malty.
Řekli: "Pojďme, vystavme si město s velmi vysokou věží a proslavme se tím, abychom se nerozptýlili po celé zemi!" Hospodin sestoupil, aby se podíval na město a na věž, kterou lidé stavěli. Hospodin řekl: "Všichni jsou jeden lid a mají jeden jazyk. A to je jen začátek jejich počínání! Pak jim nebude nic nemožného z toho, co se jim zamane udělat. Pojďme, sestupme a uveďme tam jejich jazyk ve zmatek, aby jeden druhému nerozuměl!" A tak je Hospodin odtamtud rozptýlil po celé zemi a přestali stavět město. Proto mu bylo dáno jméno Babylón, poněvadž tam Hospodin zmátl jazyk celé země. Hospodin je odtamtud rozptýlil po celé zemi.Text žalmu:
Žl 33,10-11.12-13.14-15

Odp.: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
Plány pohanů Hospodin maří,
- v nic uvádí myšlení národů.
- Hospodinův úmysl trvá navěky,
- myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.
Odp.
Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,
- blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
- Z nebe shlíží Hospodin,
- vidí všechny smrtelníky.
Odp.
Z místa, kde sídlí, dívá se
- na všechny obyvatele země.
- Každému z nich uhnětl srdce,
- uvažuje o všech jejich skutcích.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 8,34 - 9,1

Kdo svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.
Výzva k obnovenému rozhodnutí následovat Ježíše i na cestě kříže (tj. věrnost i za cenu rizika ztráty života) není určena jen Petrovi, ale platí pro všechny učedníky a slyší ji i zástupy. Pro ty, kdo by se toho zalekli a začali by pochybovat o pravosti Ježíšova poslání, je určen poslední verš - existují svědkové, kteří prožili, že Boží království v Ježíšově osobě již přišlo.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.
Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Neboť jakou dá člověk náhradu za svou duši? Kdo by se však styděl za mě a za má slova před tímto nevěrným a hříšným pokolením, za toho se bude stydět také Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly." A řekl jim: "Amen, pravím vám: Někteří z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí, že Boží království přišlo v celé (své) slávě."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015