Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 07:09


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 22. srpna, 2020
Svátek má:  Bohuslav

Liturgický svátek:  Památka Panny Marie Královny [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ez 43,1-7a
Žl 85,9ab+10.11-12.13-14
-
Mt 23,1-12

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 22. srpna, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka Panny Marie Královny [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Ez 43,1-7a

Boží velebnost vešla do chrámu.
Kruh se uzavírá. Ezechiel dostává stejné vidění, jaké měl již na samotném začátku své prorocké služby, ještě před zničením Jeruzaléma. Mezitím však společně se svým národem prožívá trpký osud vyhnance, ale vize nového Jeruzaléma a nového Hospodinova chrámu v poslední části Ezechielovy knihy (kap. 40-48) poukazují již na novou skutečnost, kterou Hospodin v budoucnu dopřeje svému lidu. Hospodin bude "navěky bydlet uprostřed izraelských synů".

Čtení z knihy proroka Ezechiela.
(Anděl) mě vedl k bráně směřující k východu, a hle - od východu přicházela velebnost Izraelova Boha; její zvuk byl jako zvuk vodních spoust a od Boží velebnosti zářila země. Dostal jsem stejné vidění, které jsem měl, když přišel, aby zničil město; bylo to stejné vidění, které jsem viděl u řeky Kebaru. Padl jsem na svou tvář. Hospodinova velebnost vešla do chrámu branou, která směřuje k východu. Tu mě zdvihla síla a uvedla mě do vnitřního nádvoří, a hle - chrám byl plný Hospodinovy velebnosti. Zatímco anděl stál vedle mě, slyšel jsem, jak ke mně mluví kdosi z chrámu. Řekl mi: "Synu člověka, zde je místo pro můj trůn, zde je místo, na němž budou spočívat chodidla mých nohou, zde budu navěky bydlet uprostřed synů Izraele."Text žalmu:
Žl 85,9ab+10.11-12.13-14

Odp.: Hospodinova velebnost bude sídlit v naší zemi.
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh:
- jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté.
- Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí,
- aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.
Odp.
Milosrdenství a věrnost se potkají,
- políbí se spravedlnost a pokoj.
- Věrnost vypučí ze země,
- spravedlnost shlédne z nebe.
Odp.
Hospodin též popřeje dobro
- a naše země vydá plody.
- Spravedlnost bude ho předcházet
- a spása mu půjde v patách.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 23,1-12

Mluví, ale nejednají.
Takto Matoušova "řeč o farizeích" (Mt 23) charakterizuje životní postoj některých představitelů tehdejšího židovství, jakému se mají učedníci vyhnout. Postoj člověka, kterému je svěřena učitelská autorita, který je vyzdvihován, nežije však v živém kontaktu s problémy prostých lidí, a proto pak není ochoten ulehčit a pomoci jim plnit to, co požaduje ve svém výkladu Písma, je špatný. Lékem na tuto "nemoc představených" je opět pokorná služba.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: "Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, mají rádi pozdravy na ulicích a když jim lidé říkají `mistře'. Vy však si nedávejte říkat `mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno `otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel', jenom jeden je váš Učitel - Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015